Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Tågoperatörerna: ”Flera positiva steg i rätt riktning”

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna. Foto: Tågoperatörerna 
Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna. Foto: Tågoperatörerna 
Publicerad av
Christer Wiik - 07 jun 2018

Den infrastrukturplan som nu presenterats innehåller flera nödvändiga satsningar på järnvägen och är därmed att anse som positiva steg i rätt riktning även om flera av de viktigaste kapacitetshöjande insatserna ligger sent i planen. Det menar Tågoperatörernas vd Björn Westerberg som här kommenterar infrastrukturplanen. 

– Vi välkomnar förstås den av regeringen aviserade godsstrategin för att främja en övergång till fossilfria transporter. Våra medlemmar både vill och kan göra mer för att mer gods ska flyttas från väg till järnväg men då krävs tydliga politiska beslut, incitament och styrmedel som ger lika konkurrensvillkor och möjliggör mer kapacitet som längre och tyngre godståg. Planen är ett steg i rätt riktning, men det kommer att krävas mer satsningar på sikt, säger Björn Westerberg och fortsätter.
– Vi ser särskilt positivt på att delar av införandet av signalsystemet ERTMS skjuts upp på framtiden. Det i sin tur frigör resurser till mer angelägna satsningar.
– Det är också välkommet att regeringen aviserat att de nya stambanor som krävs för framtida höghastighetstrafik ska börja byggas i de tre ändpunkterna, Malmö, Göteborg och Stockholm. Infrastrukturministern bekräftade också att det pågår blocköverskridande samtal om finansiering av höghastighetsbanorna i 320 km/h. I dessa tider med hög befolkningsökning skulle de direkta riskerna med en utdragen utbyggnadstakt bli påtagliga – låg samhällsekonomisk vinst och uteblivna investeringar i bostäder och tåg – och innebär i förlängningen att befintliga stambanor kommer tvingas hantera ökande kapacitetsbrist under flera årtionden.

– För de övergripande målen att skapa fler bostäder är naturligtvis satsningarna i ändpunkterna och andra kapacitetshöjande åtgärder viktiga, t ex genom fyrspår mellan Stockholm och Uppsala och dubbelspår på bl a Ostkustbanan.
– Vi ser nu dagligen effekterna av årtionden av eftersatt järnvägsunderhåll. Ökningen av underhållet med 47 procent jämfört med föregående plan är således välkommet men vi tvingas konstatera att planen ändå inte ger något utrymme för avbetalning av den nuvarande underhållsskulden på 36 mdr.

– Vi har ännu inte tagit del av den fullständiga planen så det finns fortfarande en del frågetecken, inte minst om hur den aviserade pausen i utrullningen av ERTMS faktiskt ska tolkas och hur finansieringen av ERTMS ombordutrustning ska lösas, avslutar Björn Westerberg.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons