Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, nov, 13 2018
Senaste Nytt

Trafikverket bygger ny plattform i Torpshammar

Stationen i Torpshammar kommer att få ytterligare en plattform. Den nya stationen ska stå klar under hösten. Foto: Mittstråket Norden
Stationen i Torpshammar kommer att få ytterligare en plattform. Den nya stationen ska stå klar under hösten. Foto: Mittstråket Norden
Publicerad av
Christer Wiik - 04 jun 2018

Arbetena på stationen i Torpshammar är en del i projektet Mittstråket som finansieras av EU:s strukturella finansieringsfond. Målet med projektet är att förbättra trafiksituationen längs stråket som löper mellan Sundsvall och Trondheim. Projektet är ett samverkansprojekt över kommun- och länsgränser.

Förutsättningarna för ett utökat pendlande med kollektivtrafik ökar genom att den blir mer tillgänglig och säkrare. Den nuvarande plattformen ska också moderniseras och anpassas till dagens regelverk, bland annat genom att ny plattformsbelysning och taktila plattor i plattformen.

Samtidigt byts en spårväxel och ett signalställverk ut och två obevakade järnvägsövergångar kommer att byggas om med bomanläggning, vilket ökar säkerheten på och kring järnvägen.

-Väntetiden vid bommarna vid stationen kommer också att bli betydligt kortare då vi byter ut anläggningen mot ett mer modernt system, säger Pelle Welker, projektledare, Trafikverket Region Mitt.

Tågen kommer att gå som vanligt under byggtiden, med undantag för en vecka under hösten då vi måste stänga av trafiken. Aktuella tidpunkt är vecka 42.

-Resultatet ska innebära ett mer smidigt resande, en minskad risk för förseningar och förhoppningsvis också mindre ”spårspring”, säger Pelle Welker.

Om Mittstråket:
Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

 

 

 

Annons

Annons

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...