Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Så tycker kunderna om bilbesiktningen

Foto: Transportstyrelsen
Foto: Transportstyrelsen
Publicerad av
Christer Wiik - 24 maj 2018

De som besiktar sina fordon är överlag väldigt nöjda med samtliga delar, från bokning till själva besiktningen. Men fler är missnöjda med priset och tycker att det är för dyrt. Priset får ett lågt betyg jämfört med 2010, innan besiktningsmonopolet avskaffades. Det enligt Transportstyrelsen som genomfört en konsumentundersökning i frågan.

Våren 2010 genomförde Transportstyrelsen en konsumentundersökning för att ta reda på hur fordonsägarna upplevde besiktningsverksamheten, som då drevs som ett statligt monopol. Undersökningen genomfördes för att över tid kunna mäta kundnöjdheten på den omreglerade fordonsbesiktningsmarknaden. Transportstyrelsen har nu genomfört en ny undersökning och jämfört resultaten med mätningen från 2010.

– Överlag visar undersökningen att kunderna på besiktningsmarknaden tycks vara lika nöjda med en avreglerad besiktningsmarknad år 2017 som en reglerad marknad 2010. Men det finns ett antal frågor som sticker ut inom olika delar när man jämför 2017 med 2010, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen. 
Bland de förändringar som syns i kundernas nöjdhet mellan 2010 och 2017 kan följande konstateras:

  • Fler tycker att besiktningen är för dyr.
  • Väntetiden på besiktningsstationen har generellt ökat. Fler fick vänta längre på sin tid.
  • Fler väljer själva tid för besiktning och bokar det via nätet.
  • Betydligt färre är nöjda idag med personalens förmåga att förklara vad som var anledningen till att deras fordon inte blev godkänt vid besiktningen.

Totalt sett är 87 procent av respondenterna mycket nöjda med fordonsbesiktningen. Motsvarande siffra var 93 procent 2010.
Källa: Transportstyrelsen 

 

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons