Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Rätt vingform kan minska turbulensen

Även om de flesta vingformer som används idag ger upphov till turbulenta luftvirvlar visar ny forskning att vinggeometrin kan utformas för att minska eller eliminera luftvirvlar från vingspetsarna nästan helt.

Turbulenta luftvirvlar från ett flygplan. Foto: Ryoh Ishihara
Turbulenta luftvirvlar från ett flygplan. Foto: Ryoh Ishihara
Publicerad av
Alarik Haglund - 16 maj 2018

Kondensstrimmor från flygplan är en vanlig syn på himlen, men luftvirvlarna från vingspetsarna, som liknar två små horisontella tornados, är inte alltid synliga. Dessa luftvirvlar lämnar ett turbulent kölvatten bakom flygplanet, som utgör en säkerhetsfara för andra flygplan som korsar dess väg.

Ny forskning från University of Illinois i USA har demonstrerat att de flesta vingformer som används idag skapar turbulenta luftvirvlar av det här slaget, men visar samtidigt att det är möjligt att designa vingar med en form som minskar eller eliminerar dem nästan helt.

- Den elliptiska vingkonfigurationen har använts som guldstandarden för aerodynamisk effektivitet under större delen av ett sekel. Vi lär våra studenter att den har optimala belastningsegenskaper och att den ofta används när man till exempel vill minimera luftmotståndet, säger Phillip Ansell vid University of Illinois.

Han tillägger emellertid att tidigare akademiska studier visat att det teoretiskt sett finns andra designer som faktiskt skulle kunna ge lägre luftmotstånd.

I den nya forskningsstudien studerade forskarna luftvirvlarna från en elliptisk vinge och två andra vingdesigner framtagna av R.T. Jones och Ludwig Prandt. De upptäckte då att Jones och Prandts vingdesigner inte gav upphov till luftvirvlar från vingspetsarna på samma sätt som den elliptiska vingen. Detta gör det enligt Phillip Ansell möjligt att fördröja bildandet av turbulenta luftvirvlar bakom ett flygplan, vilket gör dem svagare och mindre farliga för andra flygplan.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons