Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Tre vinner Trafikverkets upphandling av nättjänster

Foto: Tre
Foto: Tre
Publicerad av
Christer Wiik - 17 maj 2018

Tre Skandinavien meddelar att bolaget ska förse Trafikverket med välfungerande nättjänster för mobil datakommunikation. Tjänsterna kommer att användas för att övervaka och styra till exempel fartkameror, hastighetsskyltar och väderstationer. Samarbetet sträcker sig till år 2022 med en möjlighet till förlängning.

- Det är alltid roligt med nya samarbeten och det känns extra bra när våra tjänster används i samhällsbärande funktioner som de Trafikverket ansvarar för. Vi ser fram emot ett långsiktigt och bra samarbete där vi förser Trafikverket med pålitliga nättjänster, säger Johan Johansson, vd på Tre.

Upphandlingen avser tjänster för data-MVNO där Tre ska förse Trafikverket med mobil datakommunikation för bland annat vägnät, järnväg och vägfärjor. En allt större andel av myndighetens maskiner och datorer kommunicerar trådlöst, till exempel trafiksäkerhetskameror, hastighetsskyltar med möjlighet att ändra högsta tillåtna hastighet och väderstationer över hela landet.

Upphandlingen genomfördes av Trafikverket som tillsatte en arbetsgrupp för att få bästa kompetens när det gäller både förfrågningsunderlag och utvärdering. Valet föll på Tre som hade det bästa anbudet när det gäller förhållandet mellan kvalitet och pris. Avtalet löper fram till den sista januari 2022. Trafikverket har en option att beställa två nya trafikpotter på 24 månader.

Om IoT:
Marknaden för IoT växer snabbt och allt fler maskiner, fordon och gods förses med inbyggda sensorer och processorer som kan kommunicera med omvärlden. Tres mobila nät och tjänster möjliggör för sensorerna att följa rörelse, position och temperatur. Framtida användningsområde när det gäller transport och infrastruktur kan också innefatta vägunderhåll, där företag och myndigheter kan samla in data kring väglag för att höja personsäkerheten.
Källa: Tre 

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons