Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Skånetrafiken: ”Vi är djupt bekymrade för våra resenärer"

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken. Foto: Karl-Johan Hjertström
Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken. Foto: Karl-Johan Hjertström
Publicerad av
Christer Wiik - 09 maj 2018

Senaste veckan har den Skånska järnvägstrafiken drabbats av omfattande störningar i infrastrukturen med upprepade totalstopp på södra stambanan - pulsådern i det sydsvenska transportsystemet. "Vi är djupt bekymrade för våra resenärer och över den omöjliga situationen i det skånska tågsystemet", säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

- Därför uppmanar vi Trafikverket att alla planerade arbeten i elanläggningen i  Skåne stoppas till dess att man har gått till botten med vad som orsakat veckans omfattande störningar, presenterar riskanalyser samt vidtar nödvändiga åtgärder, säger Linus Eriksson.

- Vi har inte rimliga förutsättningar att genomföra vårt uppdrag. Prognoserna som Trafikverket ger är så bristfälliga att vi varken kan ge kunderna korrekt information eller etablera en fungerande ersättningstrafik. Vi måste nu omgående agera tillsammans. Vi förstår att våra kunder är frustrerade, säger Linus Eriksson.

FAKTA

  • Skånetrafiken betalar 250 miljoner kronor i banavgifter per år till Trafikverket
  • 111 Öresundståg och 99 Pågatåg kör i det skånska kollektivtrafiksystemet
  • 130 000 resenärer reser varje dag med tåg i Skåne – det är 30 procent av den skånska kollektivtrafiken

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons