Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Ny kryssningskaj i Visby invigd

Invigningsceremonin för den nya kryssningskajen i Visby. Meit Fohlin, Region Gotland och Barbara Scheel Agersnap, CEO Copenhagen Malmö Port. Foto: Region Gotland
Invigningsceremonin för den nya kryssningskajen i Visby. Meit Fohlin, Region Gotland och Barbara Scheel Agersnap, CEO Copenhagen Malmö Port. Foto: Region Gotland
Publicerad av
Christer Wiik - 30 apr 2018

Nu har den nya kryssningskajen i Visby invigts. Satsningen är ett samarbete mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö Port, CMP, där Region Gotland har byggt kajen och CMP från och med nu ansvarar för själva driften. Samtidigt marknadsför båda parter, tillsammans med Gotland Cruise Network, Gotland som destination.

I februari 2016 togs första spadtaget till den nya kryssningskajen i Visby och helt enligt tidplan har kajen nu öppnats för anlöp. Den 29 april genomfördes den officiella invigningen, där nästan 200 gäster deltog. Fartyget AIDAdiva anlöpte på morgonen och är det andra fartyget som kommer till den nya kajen. Redan den 16 april kom fartyget Astoria till Gotland.

- CMP har lång och bra erfarenhet av att utveckla kryssningshamnar och marknadsföra destinationer. Det är en milstolpe att vi nu också kan erbjuda våra kunder Visby som kryssningsdestination. Det gör kryssningsrutterna i Östersjön än mer attraktiva. Det är en stor dag i dag och vi gläds åt att få lov att vara med att utveckla Gotland som kryssningsdestination, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO för Copenhagen Malmö Port AB.

Inför årets kryssningssäsong är 90 anlöp med totalt cirka 90 000 passagerare inbokade att besöka Gotland. Målet är att inom några år nå 150.000 passagerare.

- Vi vill tillsammans med CMP och Gotland Cruise Network skapa förutsättningar för att besökarna ska få unika och positiva upplevelser av att kryssa till Gotland och att näringslivet över hela Gotland ser affärsmöjligheter med vår satsning och vårt samarbete med CMP, säger Peter Lindvall, Regiondirektör Region Gotland.

Under projektet har hållbarhetsfrågorna spelat en stor roll. Fartygen som kommer till Visby kan tömma sitt avloppsvatten i en bassäng under jorden för att därifrån pumpas vidare till reningsverket. Slammet kan sedan användas i biogasproduktionen på Gotland.

Två fartyg, på vardera cirka 340 meter, kan samtidigt anlöpa kryssningskajen. Totalt sträcker den sig, inklusive landfäste, ca. 600 meter ut i havet. Terminalen, som finns i anslutning till kajen, är 300 m2 och är avsedd för service till passagerare och besättning.
Källa: Regions Gotland

 

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons