Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Hannovermässan: Många utmaningar väntar på årets partnerland Mexiko

Mexiko presenterar sig på Hannovermässan som ett high-tech- och fordonsbyggande IT-land. Foto: Markku Björkman
Mexiko presenterar sig på Hannovermässan som ett high-tech- och fordonsbyggande IT-land. Foto: Markku Björkman
Publicerad av
Markku Björkman - 25 apr 2018

Mexiko, som deltar som årets partnerland på årets Hannovermässa, klarade sig bra genom förra årets Trump-storm. Bruttonationalprodukten växte med 2,1 procent, aktiemarknaden har stigit 10 procent sedan januari 2016 och peson är idag den starkaste valutan på alla tillväxtmarknader.

- Den mexikanska ekonomin har visat stor motståndskraft, säger Carlos Serrano, chefekonom på BBVA Bancomer.

Även om Mexiko presenterar sig på Hannovermässan som ett high-tech- och fordonsbyggande IT-land, vilket också hör till bilden, möter de flesta delstater i Mexiko trots expansionen, även stora utmaningar kring avfallshantering, inom industrin, handeln, på byggen, i livsmedelsproduktion, avlopp och bostäder.

Utmaningarna gör att behovet av att hitta smarta, nya lösningar för att förbättra situationen är mycket stort bland delstatsregeringar och kommunstyren runt om i landet. Detta gäller inte minst Mexiko City, som är en av de städer som drabbades hårdast av jordbävningen i september i fjol. Där har man behov av att hantera avlopps- och avfallssystem kopplade till de byggnader som rasat och evakuerats.

Enligt Business Sweden ligger svenska företag i framkant på det här området. Den kunskap som man besitter i Sverige skulle kunna göra stor nytta i ett land som Mexiko, samtidigt skulle en satsning på att sälja innovativa lösningar till Latinamerikas näst största ekonomi stärka svensk export.

I huvudstaden Mexiko City bor cirka 20 miljoner invånare. Att man har problem med avfalls- och avloppshantering är mot denna bakgrund inte särskilt konstigt, inte heller att energi är på väg att bli en bristvara. Att förvandla sopor till energi, som man gör effektivt i Sverige, är ett exempel på en vinna-vinna utveckling för Mexiko. Liksom smartare lösningar för vattenbruk.

Här kan svenska företag med rätt kompetens bidra med avgörande insatser, betonar Business Sweden, som har identifierat några av de områden som är av mexikanskt intresse att stärka upp, och där svensk innovation och expertis kan bidra: Industri, handel och städer generellt: Brister inom elektronisk avfallshantering och slutanvändningsteknik, liksom inom avfallssystem och avfallslämning. Det finns behov av uppgradering av energieffektivitet i biogas och andra gaser och förbättrade förbränningsanläggningar.

Annons

Annons

Annons