Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

MP vill se bättre bussförbindelser Tyresö-Gullmarsplan

-Vi vill satsa ytterligare 110 miljoner på fler bussar redan i år. Bland annat behöver turtätheten öka på buss 815C och nattbussarna till Tyresö, säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare Stockholms läns landsting.
-Vi vill satsa ytterligare 110 miljoner på fler bussar redan i år. Bland annat behöver turtätheten öka på buss 815C och nattbussarna till Tyresö, säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare Stockholms läns landsting.
Publicerad av
Christer Wiik - 25 apr 2018

Bussresenärerna från Tyresö är less på att bussarna sitter fast i bilköer och på den nedslitna bussterminalen vid Gullmarsplan. Samtidigt är Tyresöborna beroende av en fungerande kollektivtrafik. Miljöpartiet vill därför se åtgärder som har effekt och som gör att resenärer får sin vardag att gå ihop.”När bussresenärer har bråttom till jobbet kan inte bussarna stå parkerad i bilköer”, säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare i Stockholms läns landsting.

- Tyresö växer kraftigt, men kollektivtrafiksatsningarna hänger inte med. Nu krävs åtgärder om inte biltrafiken från Tyresö ska fortsätta öka och klimatpåverkan med den, säger Marie Åkesdotter (MP) gruppledare och språkrör i Tyresö.

Miljöpartiet vill därför se att projektet med mittförlagda kollektivkörfält på Nynäsvägen och nya ramper för bussterminalen vid Gullmarsplan blir av.

-Det skulle enligt rapporten nästan halvera restiden från Tyresö till Gullmarsplan, men trots att det här är åtgärder med extremt god samhällsekonomisk nytta så har regionen inte lyckats enas om en finansiering, säger Daniel Helldén (MP) trafikborgarråd i Stockholms stad.

Miljöpartiets mål är att Stockholmsregionen ska bli världens första klimatneutrala storstadsregion. För att klara det måste bilresandet minska och framkomligheten för bussarna förbättras. Mittförlagda busskörfält på Nynäsvägen är ett avgörande projekt för att avlasta Gullmarsplan och öka framkomligheten. Det innebär att bussarna inte störs av trafik från Nynäsvägens av- och påfarter.

En upprustning av den nedslitna bussterminalen vid Gullmarsplan är också nödvändig för att göra bussalternativet mer attraktivt.

Miljöpartiet prioriterar investeringar i kollektivtrafiken framför biltrafiken. Det handlar om en bättre framkomlighet för bussen, men också att förstärka busstrafiken.

 

 

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons