Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Green Cargo: ”Utmanande start på året har påverkat resultatet negativt”

Foto: Green Cargo (arkivbild)
Foto: Green Cargo (arkivbild)
Publicerad av
Christer Wiik - 24 apr 2018

Green Cargos transportvolymer och resultat för årets första kvartal har påverkats kraftigt av den stränga vintern samt bristande snöröjning. Resultatet försämrades med 46 MSEK jämfört med samma period föregående år och uppgick till -48 MSEK. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. 

 I resultatet för 2017 ingår jämförelsestörande poster om 18 MSEK vilket gör att den reella försämringen för 2018 är 28 MSEK. Koncernens nettoomsättning har minskat med 4 procent och uppgick till 1 057 MSEK (1 099).

Green Cargo har haft en resultatmässigt svag start på året och då framförallt under januari och februari. Trots att sälj- och marknadsaktiviteterna legat på en hög nivå har transportvolymerna för perioden sjunkit.

– Årets första kvartal har på många sätt varit utmanande. Den stränga och långa vintern tillsammans med bristfällig snöröjning på många ställen har inneburit stora produktionsstörningar från mitten av december till åtminstone mitten av mars. Men från mitten av mars har produktionen fungerat bättre vilket också visar sig i ett förbättrat resultat, säger Green Cargos vd Jan Kilström.

Green Cargo har under kvartalet också fått positiv uppmärksamhet för sitt HR- och Kommunikationsarbete.

– Vi strävar alltid efter att bli bättre och därför är vi stolta över att fått priset ”Powered by the People” som hyllar Sveriges mest framgångsrika företag när det kommer till engagerade medarbetare. Utöver det har vi prisats för ”Bästa Logistikblogg” och utsetts till en av tre finalister för ”Bästa pressrum”. Det här bygger vårt varumärke långsiktigt både mot arbetsmarknaden och mot våra kunder, säger Jan Kilström.

Företaget arbetar aktivt med att rekrytera nya lokförare, då det finns en ökad efterfrågan för Green Cargos tjänster speciellt inom transporter av massa och papper.

Första kvartalet i korthet

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 057 MSEK (1 099)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -48 MSEK (-2 eller -20 exkl jämförelsestörande poster)
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -69 MSEK (-8)
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 168 MSEK (225)

 

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons