Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Transportstyrelsen: ”Flygskatten sänker prognosen för flygresor”

Transportstyrelsen sänker sin prognos för flygresor. Foto: Transportstyrelsen
Transportstyrelsen sänker sin prognos för flygresor. Foto: Transportstyrelsen
Publicerad av
Christer Wiik - 20 apr 2018

Transportstyrelsen meddelar att myndigheten sänker sin vårprognos över flygtrafiken jämfört med vad man beräknade i höstas. Orsaken är att den nyligen inrättade flygskatten förväntas leda till färre flygresor.

Transportstyrelsen tar en gång i halvåret fram prognoser över antal passagerare samt starter och landningar med flyg för de kommande sju åren. Prognoserna används bland annat som underlag för Transportsstyrelsens avgiftssättning. 

Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas nu öka med 2,6 procent under 2018. I höstas var prognosen 5 procent.Det fanns då en osäkerhet om ifall flygskatten skulle införas.

– Vi sänker passagerarprognosen för de närmaste åren. Skälet till det är att det infördes en flygskatt från första april och som förväntas leda till högre biljettpriser, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

I vårens prognos över passagerarutvecklingen, som sträcker sig fram till 2024, förutspås en årlig genomsnittlig tillväxt på 3 procent. Det innebär närmare 28,7 miljoner avresande passagerare 2024. Det kan jämföras med cirka 23,4 miljoner under 2017. Tillväxten förutspås att vara snabbast för utrikestrafiken som väntas öka med 5 miljoner avresande passagerare till 2024.

Antalet starter och landningar i linje- och chartertrafiken väntas under samma period öka med i snitt 1,3 procent per år.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons