Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Sverige värdland för WHO-konferens om trafiksäkerhet

WHO:s flagga. Bild: Wikipedia
WHO:s flagga. Bild: Wikipedia
Publicerad av
Christer Wiik - 16 apr 2018

Världshälsoorganisationens (WHO) nästa globala högnivåkonferens om trafiksäkerhet arrangeras i Sverige. Trafikverket projektleder evenemanget som går av stapeln år 2020. Det skriver myndigheten på sin nyhetsportal. 

Syftet med 2020 års konferens är att samla nationer och andra aktörer i världen som har ett intresse att reducera och eliminera dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken och för att ge riktlinjer till det fortsatta globala trafiksäkerhetsarbetet i linje med målet i Agenda 2030 och andra FN-mål. Det är tredje gången konferensen arrangeras. År 2009 var den i Ryssland och 2015 i Brasilien.

Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att förbereda och genomföra konferensen. 
– Det är en ära både för Sverige och för oss på Trafikverket att få detta uppdrag, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Arbetet med trafiksäkerhet är ständigt aktuellt och det är viktigt att lyfta frågan internationellt, för att lära av varandra och säkra utvecklingen mot FN:s mål.

Matts-Åke Belin, trafiksäkerhetsexpert på Trafikverket var på plats i New York när WHO meddelande beslutet. 
– Det är mycket positivt att trafiksäkerheten finns med som ett FN:s globala mål. Sverige ses som ett föregångsland inom trafiksäkerhet. Det känns hedrande att de vill att vi står värdland för konferensen. Fler och fler länder arbetar numera medvetet med trafiksäkerhet. Jag upplever det som att det finns stort intresse att komma till Sverige år 2020.
Källa: Trafikverlet

Annons

Annons

Annons

Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.
Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.

Rail Baltica: Sju timmar med tåg från Tallinn till Warszawa

"fyra tåg per dygn"

Från och med 2026 kommer tågpassagerare att kunna resa mellan Tallinn och Warszawa på Rail Baltica...