Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 19 2018
Senaste Nytt

Så kan trängselskatten dokumenteras med digital körjournal

Foto: KGK
Foto: KGK
Publicerad av
Christer Wiik - 13 apr 2018

Sedan årsskiftet ingår inte längre trängselskatten i förmånsvärdet för tjänstebilsförare. Numera är trängselavgiften en skattepliktig förmån för tjänstebilsförare. För att underlätta dokumentationen är den digitala körjournalen Easyroad uppdaterad med uppgifter om trängselpassage.

Sedan årsskiftet ingår inte längre trängselskatten i förmånsvärdet för tjänstebilsförare. De privata trängselpassagerna ska nu redovisas separat.
- Det här kan orsaka huvudbry både för tjänstebilsföraren och arbetsgivaren. Därför är Easyroad uppdaterad med en separat kolumn för trängselavgiften, säger Jimmy Pagmén, produktspecialist på KGK.

Den nya funktionen i Easyroad hjälper arbetsgivaren med att redovisa förmånsvärdet varje månad, och hjälper även föraren att enkelt kunna redovisa sina passager. I övrigt gäller samma som tidigare; Easyroad gör det lätt att som förare rutinmässigt välja mellan privat- och tjänsteresa likväl som att ändra i efterhand.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons