Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 19 2018
Senaste Nytt

Spekulationer kring Götalandsbanan

Trafikverket har synpunkter på detaljplan

Götalandsbanas sträckning. Karta: Linköpings kommun
Götalandsbanas sträckning. Karta: Linköpings kommun
Publicerad av
Peter Höök - 10 apr 2018

Ulricehamns kommun har vid ett detaljplanearbete på påpekande från Trafikverket som kan tolkas som om höghastighetsbanan mellan Stockholm och Göteborg finns med i planeringen. Det rapporterar Ulricehamns Tidning.

Trafikverkets något uppseendeväckande synpunkt lyder enligt tidningen: "Trafikverket ber planupprättaren vara uppmärksam på och informera dem som berörs av aktuell plan om att detaljplanen ligger inom det område som är aktuellt för utbyggnad av framtida höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg, Götalandsbanan. "

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons