Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 23 2019
Senaste Nytt

SKGS: ”Nätavgifter – en fråga om konkurrenskraft för basindustrin”

Foto: Eon
Foto: Eon
Publicerad av
Christer Wiik - 14 mar 2018

"36 miljarder kronor kan låta som en fantasisumma. Det är dock vad nätbolagen fick hämta från nätkunderna, utöver vad Energimarknadsinspektionen ansåg rimligt, efter rättsprocessen om intäktsramarna för tillsynsperioden 2012–2015". Det skriver Carl-Michael Raihle Ordförande SKGS, i organisationens senaste nyhetsbrev.

Regleringen fram till och med 2020 kan vi i basindustrin tyvärr inte påverka. Men för tiden därefter måste en ändring till stånd som adresserar obalansen mellan nätbolagen och kollektivet av nätkunder. Detta eftersom trygga elleveranser med lågt klimatavtryck och till rimliga kostnader är en viktig konkurrensfördel för basindustrin.

SKGS har välkomnat Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag på skärpt elnätsreglering. Det finns dock delar i förslaget som riskerar att föra över problem med dagens reglering till nästa tillsynsperiod och dessa delar behöver givetvis förbättras.

Det gläder oss att regeringen är fortsatt tydlig med att en skärpt elnätsreglering krävs för att stärka elanvändarnas ställning i förhållande till nätbolagen. Föreslagna ändringar måste komma till skott nu och inte försenas. Men sedan kvarstår mycket arbete och vi ser det som avgörande att SKGS får ett inflytande som motsvarar det faktum att vi samlar många av landets största elkunder.

Fakta SKGS: 
SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM– Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins elfrågor.

Text: Carl-Michael Raihle Ordförande SKGS

 

Text: Carl-Michael Raihle Ordförande SKGS

Annons

Annons

Annons