Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 19 2018
Senaste Nytt

Baltic Princess åter i trafik på rutten Stockholm - Åbo

Foto: Baltic Princess
Foto: Baltic Princess
Publicerad av
Christer Wiik - 08 mar 2018

Baltic Princess som trafikerar rutten Stockholm – Åbo, har genomgått en modernisering sedan början av 2018, på varvet Remontowa i Polen. Hon återgår nu i trafik den 8 mars 2018 med avgång från Åbo. Första avgången från Värtaterminalen, Stockholm avgår 9 mars. Ett stort antal, för passagerare visuella förändringar har genomförts, samt ett omfattande tekniskt arbete varav det största är två nya reduktionsväxlar i fartygets maskinrum.

- Bytet av de två reduktionsväxlarna var ett enormt jobb. Den exakta och tidskrävande uppgiften var dock nödvändig för att säkerställa att fartyget oavbrutet fungerade. Nu är den magnifika och moderniserade Baltic Princess tillbaka i tjänst, och jag önskar alla passagerare välkomna ombord", säger Juha Rossi, Befälhavare på Baltic Princess.

 

 

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons