Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

"Tunnel mellan H:fors och Tallinn länkar arktiska regioner och Europa"

Helsingfors–Tallinn-tunneln är en planerad järnvägstunnel under Finska viken som skulle knyta samman den finländska huvudstaden med den estniska. Bild:  Wikimedia, Kredit: shaan.typepad.com/
Helsingfors–Tallinn-tunneln är en planerad järnvägstunnel under Finska viken som skulle knyta samman den finländska huvudstaden med den estniska. Bild: Wikimedia, Kredit: shaan.typepad.com/
Publicerad av
Markku Björkman - 13 feb 2018

Initiativet FinEst Link offentliggjorde den 7 februari i Tallinn resultaten av en utredning om en planerad järnvägstunnel mellan Helsingfors och Tallinn. Enligt utredningen skulle tunnelförbindelsen ge omfattande samhälleliga och ekonomiska fördelar åt regionens städer och stater – och i ett vidare perspektiv åt hela Europa.

- Tillsammans med järnvägsprojekten Rail Baltica och Ishavsbanan avses tunneln mellan Helsingfors och Tallinn förena den arktiska regionen med hjärtat av Europa. Tunneln skulle således kunna vara av stor betydelse för hela Finland och Europa, inte bara för Helsingfors och Tallinn, säger kommunikationsminister Berner.

I samband med att resultaten av utredningen presenterades deltog minister Berner i en paneldebatt med beslutsfattare och projektparter. I panelen deltog bl.a. Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Kadri Simson och Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Berner framhåller att betydelsen av den arktiska regionen kommer att växa ur såväl de nordiska ländernas som ur EU:s synvinkel. Fungerande transporter och kommunikationer är en förutsättning för hållbar utveckling och tillväxt i den arktiska regionen, konstaterar Berner.

Under vårens lopp kommer resultaten att utvärderas i större detalj och efter det blir det dags att överväga hur en eventuell uppföljning av projektet kan genomföras och finansieras.

FinEst Link är ett utredningsprojekt finansierat av EU-programmet Interreg Central Baltic. Projektsamordnare är Nylands förbund.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons