Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

”SJ håller tidtabellen bättre än vad svenskarna tror”

SJs vd Crister Fritzson. Foto: SJ
SJs vd Crister Fritzson. Foto: SJ
Publicerad av
Christer Wiik - 09 feb 2018

Sifo frågade tusen svenskar hur många av SJs tåg som håller tidtabellen. ”Hälften”, blev svaret. Den korrekta siffran är att nio av tio tåg är i tid. Bristen på kunskap gör att många väljer bort att resa miljövänligt på fel grunder. ”Det finns en skev bild om punktligheten på järnvägen. Om fler visste att de flesta tåg går i tid så skulle fler välja att resa hållbart”, säger Crister Fritzson, vd för SJ.

Undersökningen visar att kunskapen om hur tågen håller tidtabellen är låg. I genomsnitt anger de tillfrågade att de tror att 53 procent av tågen håller tidtabellen. Var tredje tror att färre än 40 procent av tågen är i tid. De som reser mycket med SJ har en bättre bild, nämligen att 70 procent av tågen är tid.

Men även det är för lågt. Den verkliga siffran för helåret 2017 är 90 procent, en ökning med två procentenheter jämfört med 2016.

- Självklart skiljer det mellan olika sträckor och olika tågtyper, men nio av tio tåg är i tid. SJ är faktiskt lika bra på att hålla tidtabellen som världens punktligaste flygbolag, säger Crister Fritzson.

Världens punktligaste flygbolag 2017 redovisade nämligen också 90 procent. Då är ändå marginalen större inom flyget, som anser sig vara i tid när planet anländer inom 15 minuter efter utlovad tid. På järnvägen är toleransen bara fem minuter innan tåget räknas som försenat.

I undersökningen uppger var fjärde att de skulle resa mer med tåg om de var punktligare. Vilket tågen alltså är.

Det finns också en felaktig uppfattning om att tågen höll tiderna bättre förr. I genomsnitt var punktligheten på 1970- och 1980-talet omkring 70 procent och på 1990-talet omkring 85 procent. Bottennoteringen var 1980 då punktligheten var 53 procent. Alltså betydligt sämre än idag.

Av SJ-tågens förseningar orsakar SJ själva mindre än en tiondel, till exempel när tåg går sönder. Resten beror på brister i infrastrukturen, spårspring, olyckor eller väder som gör att Trafikverket tvingas stänga av järnvägen.

SJ har som ambition att tillsammans med resten av järnvägsbranschen fortsätta att öka punktligheten, där målet är 95 procent till 2020. Ett högt ställt mål.

Några av SJs åtgärder är upprustningen av X 2000, köp av nya snabbtåg och digitala lösningar som underlättar underhåll av tågen och förbättrad trafikinformation.

- Efter säkerhet är punktlighet viktigast för oss. Därför gör vi stora och små åtgärder för att få ännu fler tåg att gå i tid. Men det är tråkigt om folk väljer att resa mindre hållbart för att man har en felaktig uppfattning om SJ, säger Crister Fritzson.

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons