Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jan, 20 2019
Senaste Nytt

Green Cargo uppvisar kraftig resultatförbättring

Norge redovisar resultatförsämringar

Foto: Green Cargo
Foto: Green Cargo
Publicerad av
Peter Höök - 08 feb 2018

Green Cargo uppvisar en fortsatt positiv resultatutveckling i den svenska verksamheten under årets fjärde kvartal, vilket också resulterar i en kraftig resultatförbättring för koncernen under 2017. För 2017 har omsättningen ökat med 3% och rörelseresultatet förbättrats med 79 miljoner kronor. Den positiva utvecklingen är framförallt ett resultat av bra kostnadskontroll och stabila volymer. Green Cargo fortsätter att förbättra sitt resultat genom ett bra tempo i effektiviseringsarbetet och stabil efterfrågan på sina tjänster. För helåret 2017 har företaget tecknat nya transportavtal för nästan 750 miljoner kronor.

– Green Cargo har blivit en organisation som agerar närmare kunderna och som snabbare kan genomföra förändringar. Under flera år har vi fokuserat på att höja vår kvalitet samtidigt som vi minskat våra kostnader, men vi har inte gått i mål. Vi ska öka vår lönsamhet ytterligare för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

Dotterbolaget i Norge redovisar resultatförsämringar och utvecklingen är fortsatt bekymmersam. Ett stort antal aktiviteter har initierats för att nå lönsamhet med målet att skapa en ekonomisk hållbar verksamhet. Även i Danmark satsar Green Cargo på ökad effektivitet och bättre kundlösningar genom beslutet att lämna det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia.

– Vårt mål är att utveckla bra och konkurrenskraftiga kundlösningar mellan Skandinavien och övriga Europa. Vårt beslut grundar sig i att vi och DB Cargo inte har samsyn i vissa frågor, främst när det gäller prissättningen. Vi har en god dialog med DB Cargo och vi arbetar för att förändringarna inte kommer påverka våra kunders transportlösningar på ett negativt sätt, säger Jan Kilström.

Annons

Annons

Annons