Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jan, 20 2019
Senaste Nytt

  ”Tre av fyra är positiva till trafiksäkerhetskameror”

Foto: Michael Erhardsson
Foto: Michael Erhardsson
Publicerad av
Christer Wiik - 06 feb 2018

Sedan 2006 har drygt 1600 trafiksäkerhetskameror satts upp i landet och det kommer att bli fler. Idag är tre av fyra positiva inställda till automatisk hastighetsövervakning. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Trafikverket etablerar trafiksäkerhetskameror runt om i landet i syfte att minska risken för olyckor. Trafikanter har från starten 2006 haft en positiv attityd till trafiksäkerhetskameror och trenden är en försiktig ökning sedan mätningarna började. År 2017 var 73 procent positiva till dem. Dessutom följer mer än 95 procent gällande hastighet vid kamerorna.

– Sverige har en unikt hög acceptans och det beror på att vi ser kamerorna som en livräddare som placeras på vägar med hög medelhastighet och hög olycksrisk, säger Eva Lundberg, nationell samordnare för trafiksäkerhetskameror på Trafikverket. Vår inställning är att människor vill göra rätt och vi ska hjälpa dem att göra det. Andra länder gömmer kamerorna, utformar dem så de knappt syns och effekter mäts i form av inkomna böter. Det skapar irritation.

Kvinnor är i högre utsträckning positiva än män till trafiksäkerhetskameror. Mellan 75–85 procent av kvinnorna är positiva. Personer i åldern 55–84 år är också mer positiva till denna åtgärd än de som är yngre. De kommande åren kommer ytterligare 250 trafiksäkerhetskameror årligen att etableras i Sverige. Utbyggnaden sker på framför allt 70-80-90-vägar, där medelhastigheten är hög och risken för olyckor stor.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Trafiksäkerhetskamerorna innebär att trafikanterna väljer att sänka hastigheten. Vi räknar med att de räddar cirka 20 liv varje år. Trafiksäkerhetskamerorna är ett bidrag i arbetet med Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken. Förutom trafiksäkerhetseffekter att trafikanterna ska komma fram tryggt och säkert, finns även miljövinster. Utsläpp av koldioxid och andra skadliga partiklar minskar liksom bullret.

Annons

Annons

Annons