Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Trafiksäkerheten ökar enligt Transportstyrelsen

Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen presenterar trafiksäkerhetsstatistik på Transportforum. Foto: Christer Wiik
Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen presenterar trafiksäkerhetsstatistik på Transportforum. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 10 jan 2018

Antalet omkomna 2017 på väg i Sverige är det lägsta i modern tid. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen. Myndighetens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, presenterade siffrorna under Transportforum 2018, som nu äger rum på Konsert & Kongress i Linköping.

Statistiken presenteras i publikationen ”Trafiksäkerheten i Sverige”, Transportstyrelsens trafikslagsövergripande rapport och analys över trafiksäkerheten i Sverige. Rapporten, som publiceras i januari varje år, ger en övergripande bild över alla trafikslag, samt ger en utförlig statistik över trafiksäkerheten på respektive trafikslag.

Utvecklingen av persontransportarbetet har i genomsnitt ökat med knappt en procent per år under perioden medan det totala antalet omkomna inom de fyra trafikslagen har minskat. Minskningen ses inom samtliga trafikslag men är störst inom vägtrafikområdet, i genomsnitt drygt sex procent per år.

Under 2017 omkom 254 personer på väg i Sverige. Det är en minskning från 2016 då 270 personer omkom i vägtrafiken.

136 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil, övriga i buss eller lastbil. Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor med 79 omkomna följt av mötesolyckor med 44 omkomna.

– Transportstyrelsens trafiksäkerhetsarbete ryms inom ramen för vårt ansvar för regler och tillsyn. Exempelvis blir det från 1 februari förbjudet att använda mobilen vid bilkörning när man håller den i handen. I mars startar vi upp ett utökat arbete med att utfärda varningar vid körkortsärenden, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Antal omkomna inom bantrafiken, vilken inkluderar järnväg, tunnelbana och spårväg, var 79 under 2017 och 89 under 2016. För sjöfarten var motsvarande 21 respektive 28 och för vägtrafiken 254 respektive 270. Samtliga dödsolyckor inom sjöfarten har skett inom fritidsbåtssektorn

Under 2017 omkom ingen person inom det svenska passagerarflyget. Fyra personer omkom dock inom allmänflyg och en person inom bruksflyg.

- Säkerhetsläget bedöms vara gott inom det svenska flyget. Utmaningen för Transportstyrelsen och aktörerna inom luftfartsbranschen är att upprätthålla den höga säkerhetsnivån, säger Jonas Bjelfvenstam.

Annons

Annons

Annons