Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, dec, 12 2018
Senaste Nytt

VTI-studie om cykling och alkohol

VTI-forskaren Henriette Wallén Warner, berättade om cykelstudien under Transportforum 2018. Foto: Christer Wiik
VTI-forskaren Henriette Wallén Warner, berättade om cykelstudien under Transportforum 2018. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 10 jan 2018

Alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor, men det har funnits relativt lite kunskap om alkoholens påverkan i samband med cykling. För att få en så heltäckande bild som möjligt i frågan har forskare på VTI genomfört en analys av Trafikverkets djupstudie­data över omkomna cyklister, i kombination med en intervjustudie. VTI-studien ingår i ett större forskningsprogram finansierat av Länsförsäkringars forskningsfond. Programmet avslutades i december 2017 och några av resultaten presenteras på Transportforum 2018 under punkten ”En modell för säker cykling”
 

– Att minska antalet skadade och dödade i trafiken är målet med Länsförsäkringars omfattande satsning på forskning kring oskyddade trafikanter. Kartläggningen av alkoholens inverkan ger oss bättre kunskap om vilka informationsinsatser som behövs, säger Mari Sparr, Länsförsäkringars forskningsfond.

Analysen omfattade 236 cyklister som omkommit 2006–2015. Av dem hade 27 alkohol i blodet, 156 hade inte alkohol i blodet och för resterande 53 cyklister var förekomsten av alkohol okänd.

– De alkoholpåverkade cyklisterna var oftare män och något yngre än de icke alkoholpåverkade, säger Åsa Forsman, forskare på VTI.

När det gäller singelolyckor förekom alkoholpåverkade cyklister främst på natten. I flera av kollisionsolyckorna som skedde i mörker saknade cyklarna belysning.

Resultaten av intervjustudien visar att människor ser stora fördelar med att cykla trots alkoholpåverkan, samtidigt som de inte alltid tänker på riskerna. Många tror att omgivningen tycker det är acceptabelt att cykla trots alkoholpåverkan.

– Analysen pekar på att det är socialt accepterat att cykla alkoholpåverkad så länge cyklingen kan genomföras på ett säkert sätt. Det förväntas dock att en person som druckit har omdömet att själv ta beslutet att avstå, säger Jonas Ihlström, forskare på VTI.

Det finns en låg acceptans för införande av promillegräns för cyklingoch den skulle därför förmodligen inte efterlevas. Kampanjer mot att cykla alkoholpåverkad är den åtgärd som de intervjuade beskriver kan ha effekt.

– Vi rekommenderar därför informationskampanjer, framför allt för att minska graden av alkoholpåverkan i samband med cykling. Vi rekommenderar inte införande av promillegräns och är tveksamma till vilken potential förbättrad kollektivtrafik har eftersom det är svårt att konkurrera med cykelns alla fördelar, säger Henriette Wallén Warner.
Källa: VTI

 

Annons

Annons

Annons