Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 20 2018
Senaste Nytt

Fältcom utvecklar kollektivtrafiken i New York

New York satsar på svensk IoT-teknik från Fältcom för att koppla upp kollektivtrafiken och förbättra reseinformationen. Foto: Fältcom
New York satsar på svensk IoT-teknik från Fältcom för att koppla upp kollektivtrafiken och förbättra reseinformationen. Foto: Fältcom
Publicerad av
Christer Wiik - 08 jan 2018

Fältcom, ett av Telia Companys dotterbolag, har tecknat ytterligare ett prestigefyllt avtal i USA med New Yorks trafikmyndighet (New York City Department of Transportation, NYCDOT) inom den kraftigt växande marknaden för uppkopplad kollektivtrafik. Fältcom tilldelas även ett större uppdrag för att vidareutveckla lösningar för kollektivtrafiken.

Ifjol valde NYCDOT Fältcoms IoT-plattform MIIPS för att inleda ett program för uppkoppling av bussar och trafikskyltar så att resenärerna kan få reseinformation i realtid (RTPI) i New Yorks cirka 16 000 busshållplatser och via mobilappar.

Den nya ordern innebär att NYCDOT fortsätter satsningen på svensk IoT-teknik för att koppla upp kollektivtrafiken och förbättra reseinformationen i världsmetropolen. Affären omfattar uppgradering av ytterligare 120 RTPI-skyltar vid busshållplatser vilket innebär att Fältcom nu uppgraderat 350 enheter.

– Vi är väldigt stolta över den nya ordern som ger oss möjligheter att öka expansionstakten genom nyanställningar. Under 2018 kommer vi att öka närvaron i USA, inte minst för att skapa nya affärer med fler amerikanska trafikmyndigheter, säger Tobias Andersson, global försäljningsdirektör på Fältcom.

Marknaden för uppkopplad kollektivtrafik växer kraftigt i Nordamerika i takt med att befolkningen och trafiken ökar. Smartare och beprövad teknik för övervakning, styrning och reseinformation är avgörande för att skapa bättre trafikflöden.

– Ju mer information trafikledningscentralen får in, desto bättre kan trafiken styras. Genom att analysera datan tillsammans med kunderna kan vi även skapa vi nya lösningar för nya användningsområden i trafiken, säger Tobias Andersson.

NYCDOT väljer även att tilldela Fältcom ett större utvecklingsuppdrag där nya, kundanpassade lösningar ska vidareutvecklas för att förbättra övervakningen och driftinformationen.

 

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons