Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 23 2019
Senaste Nytt

Nytt färdsätt över Göta älv blir en höjdare 

Framtida linbana över Göta älv. Illustration: Tomorrow
Framtida linbana över Göta älv. Illustration: Tomorrow
Publicerad av
Christer Wiik - 08 dec 2017

Om drygt fyra år kan göteborgarna färdas över Göta älv på ett helt nytt sätt och på köpet få en fantastisk utsikt över staden. I slutet av 2021 väntas nämligen Sveriges första stadslinbana, mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, stå klar. Göteborg blir därmed först i landet med att integrera en tre kilometer lång linbana som en del av den ordinarie kollektivtrafiken.

Just år 2021 kommer Göteborg att fira sitt 400-års jubileum och det är med anledning av planerna på detta firande som frågan om en linbana i staden väckts. Förslaget har säkerligen hämtat inspiration från stadens 300-års jubileum, 1921, då man byggde just en linbana, då mellan Götaplatsen och Liseberg. På bara några få år har linbanan gått från att vara en kul idé till ett fullt realiserbart projekt. Den första linbanan som nu planeras till stadens 400-årsjubileum 2021, ska löpa mellan Järntorget på södra älvstranden och Wieselgrensplatsen på centrala Hisingen. Trafikanläggningen ska ägas av Göteborgs stad och drivas av Västtrafik.

Ny tvärförbindelse över Göta älv
Göteborgs kollektivtrafiksystem är liksom många andra städer, uppbyggt likt ekrar i ett nav. I Stockholms fall är det stadens tunnelbana som har T-Centralen som ett nav och i Göteborgs fall är det Brunnsparken för spårvägen.
- Det är ett billigt sätt att bygga relativt effektiv infrastruktur. Men i takt med att befolkningen ökar blir det allt mer känsligt för störningar och behovet av nya tvärförbindelser tilltar. Göteborg är en växande stad med ett stort behov av förbättrad kollektivtrafik och linbanan är ett nytt sätt att övervinna barriären Göta älv och samtidigt skapa en ny tvärförbindelse, säger Per Bergström Jonsson, projektledare för stadens linbana på trafikkontoret Göteborgs Stad.
-  Linbanan ska vara fullt integrerad i staden och samspela med Göteborgs övriga kollektivtrafik, fortsätter han. 
Per påpekar att linbanesystemet inte ingår i det Västsvenska paketet, men väl i det statliga infrastrukturprogrammet Sverigeförhandlingen., där linbanan är ett av flera infrastrukturprojekt i Göteborg som får statligt stöd, förbehållet motkravet att staden står för ett gediget bostadsprogram. Det är för övrigt samma motprestation samtliga av Sverigeförhandlingens infrastrukturinvesteringar bygger på.

Mellan fastlandssidan och Hisingen
Trafiknämnden i Göteborg har sedan tidigare fastslagit att de fyra stationerna ska ligga på Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen på Hisingssidan samt på Järntorget på fastlandssidan. Mellan stationerna ska linbanan bäras upp av 5-6 torn som planeras bli mellan 70 och 100 meter höga. Gondolerna, som beräknas rymma 25 personer per enhet, beräknas kunna avgå med 45 sekunders mellanrum, med en hastighet på 20–25 km/h och antalet resande per timme skulle då kunna bli lika stort som för en spårvagnslinje (mer än 2 000 resenärer per riktning och timme).

Integrerad del av kollektivtrafiken
Investeringskostnaderna beräknas, enligt Trafikkontoret Göteborgs stad, till cirka 1,1 miljard kronor och den årliga drift- och underhållskostnaderna till cirka 30-50 miljoner kronor.
 

Arkitekttävling
Under året har Göteborgs Stad, i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter, bjudit in till en arkitekttävling om hur stationerna, tornen och gondolerna på den planerade linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen ska se ut.
Syftet med arkitekttävlingen är att få fram ett väl gestaltat, genomförbart och utvecklingsbart funktionellt koncept för designen av Göteborgs linbaneanläggning. Den nya linbanan ska ha en tydlig identitet som tillför en ny dimension i Göteborgs stadsmiljö.
 

Fakta
Linbanan i Göteborg

Investeringskostnad: Ca 1,1 mdr kr
Drift m.m: Ca 30-50 mkr/år
Personalbehov: Ca 40-65 heltid
Kapacitet: 2000 pers/tim/rikt
Antal stationer: 4
Antal torn: 5 eller 6
Linbanans längd: 3 km
Restid ändhållplatser: 12 min
Prel. Trafiköppning: Sent 2021
Antal gondoler: 36
Personer per gondol: 25
Öppettider: 19 tim/dag, 7 d/v
Hastighet: 21 km/h
Turtäthet: var 45 sekund
Bedömt årligt resande: 3-4 miljoner resor/år
Källa: Göteborgs stad
 

Text: Christer Wiik

Annons

Annons

Annons