Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, nov, 14 2018
Senaste Nytt

NCC med i fortsatta planeringen av linbanan i Göteborg

Tidig visionsbild av hur den planerade linbanan i Göteborg skulle gå över älven från Järntorget till Lindholmen, till vänster, och vidare mot Lundby och Wieselgrensplatsen. Visionsbild: Tomorrow.
Tidig visionsbild av hur den planerade linbanan i Göteborg skulle gå över älven från Järntorget till Lindholmen, till vänster, och vidare mot Lundby och Wieselgrensplatsen. Visionsbild: Tomorrow.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 dec 2017

Nu har Göteborgs Stad genom trafikkontoret beslutat att anlita NCC Sverige, med italienska linbanebyggaren Leitner som underleverantör, i den fortsatta planeringen för en stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.

NCC har valts ut bland de två företag som hade lämnat in anbud på att tillsammans med trafikkontoret arbeta med bland annat förberedande utrednings-, projekterings- och kalkylarbete. Detta arbete ska dels säkerställa att ett linbanebygge går att genomföra, dels ta fram en så kallad riktkostnad, som underlag för ett kommande investeringsbeslut i kommunfullmäktige.

- Vi behöver ta in den här kompetensen i projektet redan nu, eftersom det ju inte har byggts någon stadslinbana i Sverige tidigare och vi inte själva har allt detta kunnande, säger Susanne Hultgren, avdelningschef för Investering och exploatering på trafikkontoret Göteborgs Stad.

NCC är ett av de största företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling. NCC:s underleverantör i linbaneprojektet i Göteborg, Leitner Ropeways, är ett italienskt företag från Sydtyrolen, som främst bygger skidliftar och linbanor. Några av de nyare linbanor Leitner har byggt och som till konstruktionen liknar den planerade i Göteborg finns i Bolzano (stadslinbana som del av kollektivtrafiken) i Sydtyrolen och vid Stubai-glaciären nära Innsbruck i österrikiska Tyrolen.

Trafikkontoret väljer att anlita NCC efter att ha vägt samman ett antal kvalitetsparametrar samt det entreprenörsarvode som bolaget har offererat.

Avtalet innehåller också en möjlighet – en option – för Göteborgs Stad att fortsätta anlita NCC vid en fortsatt detaljprojektering och själva bygget av linbanan.

Dagens tilldelningsbeslut kan överklagas av den andra anbudsgivaren. Denna måste i så fall ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten inom tio dagar, vilket är senast 15 december.

 

Definitivt byggbeslut ännu inte fattat

Något definitivt beslut om att linbanan verkligen ska byggas – ett investeringsbeslut - är ännu inte fattat. Det väntas kommunfullmäktige fatta först 2019. Om linbanan byggs beräknas den kunna stå färdig till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Linbanan beräknas kosta 1,1 miljarder kronor (i prisnivå januari 2016)

Annons

Annons