Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, nov, 14 2018
Senaste Nytt

Uppsala antar ny handlingsplan för cykel

Cyklar vid Uppsala centralstation. Foto: Christer Wiik
Cyklar vid Uppsala centralstation. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 01 dec 2017

Uppsala kommuns målsättning är att fler ska vilja cykla. För att nå det målet har den gamla handlingsplanen för cykel uppdaterats för att bättre passa kommunens cykelpolicy och den lista om 57 punkter för att förbättra för cyklister som kommunen beslutade om 2016.

Den nya handlingsplanen präglas av ett ”hela resan-perspektiv”, det ska vara möjligt att cykla hela vägen från en plats till en annan. I en enkät som kommunen genomförde för ett par år sedan visade det sig att de största skälen till varför man avstår från att cykla är framkomlighet och säkerhet. Därför har frågor som rör just de områdena särskilt lyfts fram i den nya handlingsplanen.

– I den nya handlingsplanen höjer vi ambitionen ytterligare. Fler vill cykla och vi ska göra vad vi kan för att göra det möjligt. När fler cyklar får vi bättre miljö, de som cyklar får bättre hälsa och dessutom förbättras framkomligheten även för gående och bilister, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Prioriterade områden är att skapa fler cykelstråk och cykelöverfarter, men även att öka 
arbetet med att påverka beteende.
Att ta fram en ny handlingsplan är en av punkterna i 57-listan för att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad som nu åtgärdats.
Källa: Uppsala kommun 

 

Annons

Annons