Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Moderniserad Bergslagsbana gynnar godset

Kejsarbäckens nybyggda mötesstation. Foto: Trafikverket
Kejsarbäckens nybyggda mötesstation. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Christer Wiik - 13 nov 2017

Järnvägen Bergslagsbanan, mellan Kil och Ställdalen, har nu rustats upp. När gods transporteras norr om Vänern avlastas både Västra stambanan och Värmlandsbanan. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Bergslagsbanan mellan Gävle och Göteborg är ett viktigt godsstråk. Banan är nu redo för mer godstrafik. Upprustningen av sträckan Kil–Ställdalen innebär att tågen kan fjärrstyras hela vägen vilket ökar kapaciteten för godstrafik, men också för persontrafik.

När det gäller Västra stambanan avlastas den södra delen, genom den ökade kapaciteten på Bergslagsbanan.
– Vi har byggt sex nya mötesstationer, sett över plankorsningarna samt infört fjärrblockering för att öka kapaciteten för gods- och persontrafiken, säger projektledare Mark Jones på Trafikverket.

Nu kan långa tåg både mötas och köra om varandra på alla stationerna, mellan Kil och Ställdalen. Nya mötesspår har byggts vid Kejsarbäcken (fd Bredsjö södra), Geijersdal, Herrhult och Sandmon. Hällefors mötesspår har förlängts och en ny gång- och cykelbro gör det säkert att passera där. Daglösens station och 16 plankorsningar har byggts om.

Moderniseringen av den 14 mil långa sträckan inleddes 2014, och stråket väster om Vänern är nu ett alternativ till Västra stambanan.
– Investeringen ingår i vår stora satsning som gör järnvägen mer tillförlitlig och robust så att mer gods kan gå på järnväg, vilket på sikt också bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling, säger Håkan Wennerström, regiondirektör Trafikverket.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons