Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, dec, 12 2018
Senaste Nytt

Försäkringsbolag vill förbjuda mobilsamtal i bilen

Foto: Katja Kircher
Foto: Katja Kircher
Publicerad av
Christer Wiik - 09 nov 2017

Trafikförsäkrings-föreningen och Svensk Försäkring ställer sig bakom ett förslag från Transportstyrelsen om kommunikationsutrustning under färd. "Vi bedömer att det föreligger framför allt risk att oskyddade trafikanter inte observeras när blicken tas från trafikmiljön”, skriver de båda i ett gemensamt pressmeddelande.

De anser att införandet av ett förbud mot handhållen mobil är en viktig signal till förare om att samhället ser en risk för ett ökat antal skador när mobil används under färd. I ett remissvar skriver de att dagens lagstiftning som bygger på det egna ansvaret av hanteringen inte har fungerat väl. ” De menar även att behov och förväntningar dock medför att kommunikationsutrustning av olika slag kommer att användas och att tekniken sannolikt kommer att kunna utvecklas så att förare kan kommunicera på ett säkert sätt under färd.

I december 2013 tillkom en ny paragraf i trafikförordningen som lyder: ”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”

Vad det betyder att du som förare ska hålla blicken på vägen och din omgivning i trafiken. Du får använda tex mobiltelefon och GPS så länge det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Att skicka sms eller att använda facebook räknas som trafikfarliga aktiviteter. Att prata i mobiltelefonen, även utan handsfree, behöver alltså inte räknas som trafikfarligt. Lagen innebär att polisen kan bötfälla den som pratar i mobiltelefon och till exempel vinglar över mittlinjen eller bromsar så häftigt i en kö att det finns risk för en olycka.

En fjärdedel av alla trafikolyckor i USA beror på distraktion i samband med bilkörning. Och i de flesta fall är det just mobiltelefonen som orsakar den bristande uppmärksamheten. "Vi har inte hittat några siffror om hur det ser ut i Sverige men vi kan ju anta att distraktion är en vanlig anledning till olyckor i trafiken även här" skriver försäkringsbolagen. 

 

 

 

Annons

Annons

Annons