Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Essingeleden fyller femtio

Essingeleden i höjd med Fredhäll. Foto: Christer Wiik
Essingeleden i höjd med Fredhäll. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 14 sep 2017

Essingeleden i Stockholm är Sveriges mest trafikerade vägsträcka med i snitt 140 000 fordon per dygn. Leden fyller nu i september femtio år. Det uppmärksammar Trafikverket som summerar den jubilerande vägpassagens historia.

Essingeleden, som sträcker sig från Västertorp i söder till Tomteboda i norr, öppnades i september 1967 i samband med högertrafikomläggningen – en fem kilometer lång väg, som då var tänkt att bli del av en framtida ringled runt Stockholms innerstad. Det är en av de två viktigaste förbindelserna mellan södra och norra Stockholm över Saltsjö-Mälarsnittet, tillsammans med den så kallade Nord-Sydaxeln som går genom stadens centrala delar.
– När Essingeleden byggdes dimensionerades den för trafikflöden på cirka 80 000 bilar per dygn. Sedan dess har regionen växt mer än någon prognosmakare kunde förutse och i dag passerar i snitt 140 000 bilar per dygn, säger Dick Gahnberg, senior utredningsledare på Trafikverket.

Stockholm är en stad på öar och Essingeleden är byggd på broar – sammanlagt sju broar som tillsammans utgör drygt halva delen av leden. Broarna i Essingeleden utgörs av Hägerstensviadukten, Blommenbergsviadukten, Gröndalsviadukten, Gröndalsbron, Essingebron, Fredhällsbron samt Karlbergsbron.

Innan Södra länken skulle öppna 2004 fick Essingeleden ett rejält lyft. Dick Gahnberg var projektledare för en utbyggnad som gjordes kring millennieskiftet.
– Vi såg att kapaciteten inte skulle räcka. Genom att göra körfälten och vägrenarna lite smalare kunde vi öka på med ett körfält i varje riktning, Samtidigt förbättrade vi trafiksäkerheten med bland annat nya räcken, högre mittbarriär, krockskydd, bättre belysning och vägvisning. Vi gjorde också åtgärder för miljön, som bullerskydd och vattenskydd.

Köerna på Essingeleden avtog ett par år efter ombyggnaden, sedan fylldes trafiken på igen.
– I dag sträcker sig köerna lika långt som på 90-talet, men trafikflödena nu är mycket större och vi får igenom mer trafik. Vägen är viktig både för boende i regionen och för långväga trafik, säger Dick Gahnberg till Trafikverkets nyhetsportal.
Eftersom vägen är så starkt trafikerad och byggd på broar kräver den fortlöpande mycket underhåll. I sommar har bron fått ny beläggning och nu under hösten repareras broskarvarna.
När Förbifart Stockholm blir klar 2026 kommer den delvis att avlasta trafiken på Essingeleden.
Källa: Trafikverket

 

Annons

Annons

Annons