Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 19 2018
Senaste Nytt

Svevia tar Trafikverkets uppdrag för Vägunderhållet i Jokkmokk

Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ett eller två optionsår

Svevia tar uppdrag av Trafikverket ska sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Jokkmokk. Foto: Patrick Trägårdh.
Svevia tar uppdrag av Trafikverket ska sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Jokkmokk. Foto: Patrick Trägårdh.
Publicerad av
Peter Höök - 13 sep 2017

Från den 1 september är det entreprenören Svevia som på Trafikverkets uppdrag ska sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Jokkmokk. Uppdraget omfattar vägunderhåll sommar och vinter. Vintertid har Svevia ständig beredskap för att bevaka väglaget under dygnets alla timmar, vardag som helgdag. I uppdraget ingår snöröjning, halkbekämpning och andra vinterväghållningsåtgärder för att göra väglaget säker och framkomligt för trafikanterna. Sommartid utförs löpande underhåll som sopning, buskröjning och grusvägsåtgärder samt skötsel av rastplatser, diken, skyltar och andra nödvändiga åtgärder. – Vi ser framemot att sköta driften och underhållet på vägarna i Jokkmokk efter några års uppehåll. Historiskt har vi dock goda kunskaper om förhållanden och geografin då vi tidigare har skött om dessa vägar tidigare under många kontraktsperioder, säger Robert Nyhlén, Svevia. Driftområdet omfattar totalt 665 kilometer väg varav 226 kilometer är grusvägar. Två stora vägar passerar genom området, väg E45 och väg 97. – Förutom de boende i området så präglas trafiken av fjärrtransporter till och från näringsidkarna i och omkring Malmfältet. Skogsindustrin har en timmerterminal i Murjek där timret lastas över till tågtransporter. Säsongsvis har vi också mycket turister som färdas längs de här vägarna.

Annons

Annons

Annons