Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 18 2018
Senaste Nytt

Nu bildas ett gemensamt trafikbolag i Mellansverige

Andreas Svahn (S) och Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande i Örebro respektive Västmanland, är överens. På torsdagen undertecknade de avtalet om ett gemensamt ägt bussbolag. Foto: SKL
Andreas Svahn (S) och Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande i Örebro respektive Västmanland, är överens. På torsdagen undertecknade de avtalet om ett gemensamt ägt bussbolag. Foto: SKL
Publicerad av
Christer Wiik - 08 sep 2017

Region Örebro län och Region Västmanland har nu tagit det sista steget mot ett gemensamt ägt bolag som ska driva kollektivtrafik i de båda länen. Den 7 september signerades avtalet av de båda parterna.

- Signeringen innebär att vi från båda regioner nu också är juridiskt bundna vid vår överenskommelse, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län. På så sätt är det en historisk signering. Tack vare det gemensamma ägandet kommer vi att få en ökad kontroll över bussverksamheten i vårt län. Det kommer ge ökad kvalitet och service i bussåkandet och vi kan driva miljö- och jämställdhetsfrågor mer aktivt än i dag då vi har upphandlat driften. Avtalet innebär också större anställningstrygghet för bussförarna.

- Att driva busstrafik i egen regi har varit framgångsrikt i Västmanland. Vi har nöjda resenärer, gott bemötande, god arbetsmiljö och en miljövänlig bussflotta. Med ett gemensamt bolag får vi ännu bättre förutsättningar att fortsätta utveckla busstrafiken i båda länen, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande, i Region Västmanland.

Avtalet innebär att Region Örebro län köper 50 procent av aktierna i AB Västerås Lokaltrafik för cirka 50 miljoner kronor. Några omedelbara förändringar kommer avtalet inte att innebära, men på sikt kommer både utbudet av, och formerna för, kollektivtrafiken att utvecklas och förbättras. Under hösten 2019 kommer det gemensamt ägda bolaget att i egen regi börja trafikera stadstrafiken i Örebro samt den regiontrafik som utgår från bussdepåerna i Örebro och Odensbacken. Det långsiktiga målet är att merparten av trafiken ska skötas av det gemensamma bolaget, men det finns också en öppenhet i att även fortsättningsvis använda sig av olika leverantörer.

 

Annons

Annons

Annons