Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Regeringen gör miljardsatsning på klimat och miljö

Foto: Malmö Stad.
Foto: Malmö Stad.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 sep 2017

Igår presenterade Regeringen en rekordstor satsning på klimat och miljö. Den höga ambitionsnivån välkomnas av kommunledningen i Malmö bland annat, som anser att satsningarna kommer att underlätta arbetet med att bygga Malmö till en mer hållbar stad för framtiden. Detta framgår av ett pressmeddelande. 

Vi är glada att regeringen ser städernas viktiga roll i den gröna samhällsbygget. Det är i städerna mycket av arbetet måste göras, det är här effekterna av omställningen kan bli som störst.

Malmö är en växande stad. Människor vill bo här, företag vill etablera sig. Det ställer stora krav på utbyggnaden av staden, på service och infrastruktur, på tillgång till grönytor och parker, på möjligheterna att leva gott och hälsosamt. Klimatklivet medfinasierar idag bland annat viktiga satsningar på att göra maten i våra skolor och förskolor klimatvänligare. 

Malmö stad har under året inlett ett arbete för att underlätta för privatpersoner, bostadsrättsföreningar med flera att sätta upp solceller. Redan idag är intresset stort och med det kraftigt höjda solinvesteringsstödet från regeringen kommer fler att med enkla medel kunna sänka sina energikostnader och minska sitt klimatavtryck.

Det tidigare aviserade Bonus Malus, som premierar införskaffandet av utsläppssnåla bilar och tvärtom höjer skatten för fordon i den högre utsläppsklassen, är ett av flera verktyg för att nå målet om god luftkvalitet och en hälsosam miljö i våra städer. I Malmö har kommunfullmäktige fattat beslut om att andelen resor med cykel ska öka och andelen resor med bil minska. Traditionellt har cykeln bäst fungerat som ersättning för kortare bilresor, men med elcykelns inträde kan även en del av arbetspendlingen göras med cykel. De resorna får nu en extra skjuts av regeringens elfordonspremie till den som köper en elcykel eller elmoped.

– De senaste tio åren har trafiken i Malmös innerstad sjunkit med tjugo procent. Genom att uppmuntra Malmöborna till att använda olika transportslag bidrar vi till ett bättre klimat. Regeringens omfattande klimat- och miljösatsning ger stark skjuts till vårt lokala hållbarhetsarbete, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och miljö i pressmeddelandet.

– Städerna har länge lett klimat- och miljöarbetet. När regeringen nu kraftigt höjer ambitionsnivån med en historiskt stor satsning är det en tydlig uppmaning till städerna att ytterligare spänna bågen. Det är naturligtvis en utmaning som vi i Malmö ska anta, säger Märta Stenevi (MP) kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons