Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 27 2019
Senaste Nytt

Vision: Elbilar i Sverige 2030

Jessica Åhlund, Jakob Skarin, Erik Zäll, Per Gunnarsson, Klas Helin, Henrik Näslund, Johan Smedh och Jonas Stenberg. Foto: Biofuel Region/MyNewsDesk
Jessica Åhlund, Jakob Skarin, Erik Zäll, Per Gunnarsson, Klas Helin, Henrik Näslund, Johan Smedh och Jonas Stenberg. Foto: Biofuel Region/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica Nejman - 25 aug 2017

För att få bättre koll på hur stor utmaning utbyggnaden av en laddinfrastruktur för laddbara fordon i norra Sverige är, har åtta energiteknikstudenter från Umeå universitet tagit sig an uppdraget att utvärdera hur man dimensionerar en väl utbyggd laddinfrastruktur och att uppskatta hur väl elnätet klarar av den ökade belastningen.

Uppdraget, Vision 2030 utgick från följande grundvillkor som baseras på Fossilfri fordonsflotta-utredningen och EUs rekommendationer för rekommenderat antal publika laddplatser per laddbart fordon:

2030 är 30 procent av fordonsflottan i Sverige laddbara fordon

2/3 av de laddbara bilarna är laddhybrider

1/3 av de laddbara bilarna är elbilar

Rekommenderad täthet för publika laddplatser är 1 laddplats/10 laddbara fordon

Studenterna bedömde att målet om 30 procent laddfordon blir svårt att nå i de fyra nordligaste länen - år 2015 var det bara i storleksordningen 1 000 laddbara fordon i norr. Lösningen blev att utgå ifrån detta och att antalet laddbara bilar ökar i samma takt som hela Sveriges fordonsflotta behöver ställa om för att nå 30 procent till 2030. Resultatet för område norr blir då drygt 17 procent laddbara bilar - vilket motsvarar ungefär 85 000 laddbara bilar. Här är studenternas förslag på placering av snabbladdare för god täckning i Norrbotten:

För att etablera en väl utbyggd laddinfrastruktur i norra Sverige behöver det byggas cirka 8 500 publika laddplatser för dessa. Studenterna föreslår följande fördelning, som motsvarar förhållandet i Norge och Tyskland som idag har en mer utbyggd laddinfrastruktur.

Laddartyp                                 Antal                       Andel [%]

Normalladdare (AC)                  5807                    69

Semisnabba laddare (AC)       1630                    19

Snabbladdare (DC)                    1015                    12

 

Med utgångspunkt från dagens kostnader blir detta totalnotan för norra Sverige.

Laddartyp                                   Kostnad [MSEK]

Normalladdare (AC)                  48

Semisnabba laddare (AC)       26

Snabbladdare (DC)                    331

Totalt                                           405

Utslaget på de 15 år som investeringen ska ske på så innebär det cirka 30 miljoner kronor per år - fördelat på fyra län.

När det gäller elnätets kapacitet är studenternas bedömning att den på många sätt har stor kapacitet att ta hand om det behov av laddning som uppstår när mer än en sjättedel av fordonsflottan är laddbara fordon. Transformatorstationer både i innerstad, bostadsområden och i mindre orter har god kapacitet att ta hand om laddbehovet 2030.

Läs hela rapporten här.

Annons

Annons

Annons