Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

ÅF är med och omvandlar Nacka

Tvärnsnitt ”Mötesplats Nacka”. Bild: ÅF
Tvärnsnitt ”Mötesplats Nacka”. Bild: ÅF
Publicerad av
Christer Wiik - 18 aug 2017

 Under de närmaste tre åren ska ÅF och arkitektbyrån Dissing+Weitling ta fram underlag för planerna för Nacka centrum, där trafiken flyttas under jord och Nackaborna får ett 300 meter långt park- och stadsrum. När tunnelbanan förlängs till Nacka blir den nya slutstationen Nacka centrum en viktig bytespunkt. För att möjliggöra den nya infrastrukturen och Nackas stadsutveckling förflyttas Värmdöleden i sidled vid Nacka forum. Dessutom kommer en ny underjordisk bussterminal att byggas.

ÅF är generalkonsult för projektet och genomför det tillsammans med danska arkitektbyrån Dissing+Weitling. I uppdraget ingår att ta fram underlag för detaljplan, systemhandlingar och vägplan inklusive en MKB (miljökonsekvensbeskrivning).

- Det är spännande att vara med i nästa fas av den omfattande omvandling som Nacka kommun gör. ÅF har varit med från idéstadiet för Mötesplats Nacka, och vi ser fram emot att realisera skisserna och visionen om en attraktiv stad där människor vill bo, vistas och resa, säger Mats Påhlsson, divisionschef ÅF Infrastructure.

Uppdragets omfattning bedöms till mellan 50 och 100 MSEK och beräknas löpa under tre års tid, där 90 procent av arbetet utförs under de första två åren. Projektet genomförs i samarbete mellan Nacka kommun, Trafikförvaltningen och Trafikverket.

- I Mötesplats Nacka river vi barriärer, knyter samman stadens delar och lägger grunden för ett bättre resande. Vi bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar plats som både i sin utformning och funktion uppfattas som Nackas centrum, säger Anna-Maria Erlandsson, ansvarig projektledare på Nacka kommun. 

 

 

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons