Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 26 2018
Senaste Nytt

Sundsvalls kommun får 19 miljoner från Trafikverket

Navet i Sundsvall. Foto: Sundsvall kommun.
Navet i Sundsvall. Foto: Sundsvall kommun.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 11 jul 2017

Sundsvalls kommun tilldelas 19 miljoner från Trafikverket för att främja persontransporter med kollektivtrafik och cykeltrafik.

Trafikverket erbjuder kommuner och landsting att söka ekonomiskt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Sundsvalls kommun har nu erhållit 19,25 miljoner kronor till om- och nybyggnaden av Navet samt för gång- och cykelvägar kring Sallyhill.

Syftet med Trafikverkets satsning är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. 
- Stadsmiljöavtalet ger Sundsvalls kommun förutsättningar att snabbare och med större kraft påbörja och driva planerade åtgärder för att öka andelen hållbara resor, förtäta staden samt öka hållbarheten ur såväl ekonomiska, sociala som ekologiska aspekter, konstaterar Martin Södergårds, infrastrukturstrateg på Sundsvalls Kommun, som varit med och skrivit ansökan.

Pengarna ska nu gå till två öronmärkta projekt hos Sundsvalls kommun: 

- Pengarna ska dels stötta byggandet av nya Navet, som ska bli en attraktiv, nära och trygg busshållplats i centrum. Förändringen av dagens Navet kommer förhoppningsvis att påverka bussresandet positivt. Sen ska Trafikverkets pengar också stötta en ny gång- och cykelväg längs Dalgatan, Sveavägen och Sallyhillsvägen samt en tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs dessa vägar. Det blir ett nytt huvudstråk som har stor potential att få många att resa hållbart, säger Maria Chruzander, avdelningschef på Gatuavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun.

Bättre och tryggare bussnav 
Trafikverkets stöd om 19,25 miljoner kronor motsvarar 50 % av den totala beräknade kostnaden för de två projekten (Navet+Sallyhill) tillsammans. 

- Tillskottet är förstås väldigt glädjande och betydelsefullt. Pengarna innebär att vi kan genomföra fler och bättre åtgärder för att öka det hållbara resandet, exempelvis att göra vårt nya bussnav bättre och tryggare för resenärerna. Målet med våra satsningar är både att förbättra miljön och att ge fler medborgare möjlighet till ett tillgängligare liv med större rörlighet, säger Anders Hedenius, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Annons