Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 27 2018
Senaste Nytt

Utredning om stadsnät välkomnas av Öresundskraft

Underlättad samverkan över kommungränserna. Större tjänsteutbud för kunderna. Kostnadseffektivitet. Det finns många fördelar med att kommunala stadsnät undantas från lokaliseringsprincipen. Foto: Öresundskraft
Underlättad samverkan över kommungränserna. Större tjänsteutbud för kunderna. Kostnadseffektivitet. Det finns många fördelar med att kommunala stadsnät undantas från lokaliseringsprincipen. Foto: Öresundskraft
Publicerad av
Christer Wiik - 14 jun 2017

Post- och telestyrelsen ska utreda om kommunala stadsnät kan få ett undantag från den lokaliseringsprincip som hindrar dem från att tillhandahålla bredband i andra kommuner än den egna. ”Ett större stadsnät är attraktivt för tjänsteleverantörer och därmed en grund för ett bredare utbud av attraktiva tjänster” Det säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

– Vi välkomnar initiativet. Möjligheten att tillhandahålla bredband utanför Helsingborgs kommun skulle underlätta för samverkan inom naturliga kluster som till exempel Familjen Helsingborg. Det skulle också gynna kunderna. Ett större stadsnät är attraktivt för tjänsteleverantörer och därmed en grund för ett bredare utbud av attraktiva tjänster. Det säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

Enligt Anders Östlund skulle ökad samverkan och synergier över kommungränserna ge bättre förutsättningar för att stödja digitala, samhällsnyttiga tjänster och utveckling inom Internet of Things. Båda dessa områden har ofta en utgångspunkt i den lokala fysiska vardagen, till skillnad mot de traditionella underhållstjänsterna som Internet och TV.

– Den digitala infrastrukturen blir allt viktigare och kraven på tillgänglighet och driftsäkerhet ökar. Det betyder att kostnaderna för spetskompetens och resurser ökar. Med större samverkansmöjligheter över kommungränserna kan kostnaderna delas av fler; det blir kostnadseffektivt, vilket i slutänden gynnar stadsnätskunderna.

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2018. I ett pressmeddelande skriver Regeringen att "de kommunala stadsnäten har stor betydelse för utbyggnaden av bredband i Sverige, men lokaliseringsprincipen avgränsar stadsnätsbolagens marknad till den egna kommunen”. PTS ska därför se över kommunernas roll på marknaden när det gäller utbyggnad och tillhandahållande av bredband, liksom hur ett undantag från lokaliseringsprincipen kan utformas.

 

Annons

-Continentals vision av framtidens lagerhallar, som kommer att vara helt automatiserade, sammankopplade och flexibelt anpassade efter kundernas behov. I enskilda fall använder man redan automatiserade industrifordon, intelligenta truckar och autonoma transportrobotar. Foto: Continental AG
-Continentals vision av framtidens lagerhallar, som kommer att vara helt automatiserade, sammankopplade och flexibelt anpassade efter kundernas behov. I enskilda fall använder man redan automatiserade industrifordon, intelligenta truckar och autonoma transportrobotar. Foto: Continental AG

Hannovermässan: Smarta paketcentraler, transportrobotar och sensorer i däck

"Continental - digital mångsysslare"

På världens största industrimässa fokuserade teknikföretaget Continental på de utmaningar som väntar...