Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 27 2018
Senaste Nytt

Peab bygger ny bro över Indalsälven

Kontraktssumman uppgår till cirka 100 miljoner kronor

Så kommer den nya bron över Indalsälven i Lit attSå här kommer den nya bron att se ut, vy mot nordost se ut åt Nordost.
Så kommer den nya bron över Indalsälven i Lit attSå här kommer den nya bron att se ut, vy mot nordost se ut åt Nordost.
Publicerad av
Peter Höök - 13 jun 2017

Bron över Indalsälven vid Lit, på väg 796, har brister som gör att Trafikverket har beslutat att riva den gamla bron och ersätta den med en ny.

Litsbron är uttjänt i både konstruktion och grundläggning och bron är i så dåligt skick att begränsad trafik tillåts att passera över bron. Den nya bron ska återskapa standard och funktion men också förbättra den genom att den blir bredare och ger plats även för en gångbana. Bron kommer att byggas några meter uppströms den befintliga och byggs innan den gamla bron rivs så det blir inga störningar för trafiken under byggtiden. Den nya bron blir bredare än nuvarande och får två körfält och en gångbana. Projektet orderanmäls i andra kvartalet 2017.

– Bron är en viktig länk mellan Lit och Södra Söre. Att vara med och utveckla infrastrukturen i samhället är viktigt för oss, därför är det mycket glädjande att vi har fått förtroendet att bygga den nya Litsbron i Östersunds kommun i Jämtland, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

 

 

Annons

-Continentals vision av framtidens lagerhallar, som kommer att vara helt automatiserade, sammankopplade och flexibelt anpassade efter kundernas behov. I enskilda fall använder man redan automatiserade industrifordon, intelligenta truckar och autonoma transportrobotar. Foto: Continental AG
-Continentals vision av framtidens lagerhallar, som kommer att vara helt automatiserade, sammankopplade och flexibelt anpassade efter kundernas behov. I enskilda fall använder man redan automatiserade industrifordon, intelligenta truckar och autonoma transportrobotar. Foto: Continental AG

Hannovermässan: Smarta paketcentraler, transportrobotar och sensorer i däck

"Continental - digital mångsysslare"

På världens största industrimässa fokuserade teknikföretaget Continental på de utmaningar som väntar...