Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 24 2018
Senaste Nytt

Transportstyrelsen tillbakavisar uppgifter från Nobina

Tester med autonoma fordon i Kista i nordvästra Stockholm. Foto: Christian von Essen
Tester med autonoma fordon i Kista i nordvästra Stockholm. Foto: Christian von Essen
Publicerad av
Redaktionen - 18 maj 2017

Den 17 maj gick Nobina ut med ett pressmeddelande som bland annat handlade om tillståndsprövningen av självkörande bussar. ”I artikeln påstås att Transportstyrelsen arbetat med ansökan i ett års tid. Det är inte korrekt” Det skriver Pasi Paavola, sektionschef fordonsgodkännande på Transportstyrelsen, som här lyfter fram myndighetens version av ansöknings- och tillståndsförfarandet av de aktuella autonoma fordonen.

Nobina inkom med en första ansökan 2016-09-30. (Nobinas tidigare försök skedde inom inhägnat område och krävde inget tillstånd från oss.) Den första ansökan gällde undantag från säkerhetsbälten vid förarplatsen och backspeglar. Tillsammans med Nobina kom vi överens om att det inte var rätt sätt att hantera frågan. Nobina återkom då med en relevant ansökan för hela fordonet 2017-01-20 (registrerades 2017-01-23).

I artikeln påstås också att myndigheten letar problem. Förfarandet kring en ansökan om godkännande går till så att den sökande ska visa att relevanta krav är uppfyllda. Transportstyrelsens uppgift är att granska det underlag som den sökande presenterar och svara på om man uppfyller kraven eller inte.
Transportstyrelsen roll är således att säkerställa att fordonet kan framföras (köras) utan fara för trafiksäkerheten. Det innebär att vissa vitala funktioner, t.ex. broms, måste visas vara tillräckligt säkra innan Transportstyrelsen ger ett godkännande. Tyvärr saknar vi underlag som gör att vi kan godkänna Nobinas ansökan.

Pasi Paavola, sektionschef fordonsgodkännande på Transportstyrelsen.

 

Annons