Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jan, 16 2018
Senaste Nytt

Lantmäteriet får forskningssamarbete med Högskolan i Gävle

Anna Eriksson (foto: Katinka Igelberg)
Anna Eriksson (foto: Katinka Igelberg)
Publicerad av
Gäst (ej verifierad) - 14 feb 2017

Lantmäteriet inleder ett samarbete med Högskolan i Gävle för att fortsätta utveckla utbildning och forskning på geodataområdet. Syftet är bland annat att stärka kompetensen och innovationsförmågan inom området.

 

– Vi ser att flera av Högskolans områden kan bidra mycket till Lantmäteriets fortsatta utveckling. De områden vi tittar vidare på nu är digitala beslutsprocesser, informationsförsörjning och framtida sätt att presentera informationen, säger Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet.

 

 

Vad är geodata?

Geodata är ett samlingsnamn för information som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge. Begreppet innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation

 

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

 

Annons