Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 24 2018
Senaste Nytt

Länsstyrelsen i skånsk bredbandssatsning

Foto: Sxc.hu
Foto: Sxc.hu
Publicerad av
Christer Wiik - 06 apr 2017

Nu har Länsstyrelsen Skåne fattat beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad. 117 miljoner kronor investeras i nio projekt runt om i Skåne. ”Det här innebär att omkring tre tusen hushåll, företag och fritidsboende i olika delar av Skåne får fiberanslutning, vilket är mycket positivt för skånsk landsbygd”, säger Kerstin Rietz, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande från myndigheten.

De 117 miljonerna i stöd förstärks av omkring 78 miljoner kronor i privat insats från dem som ansluter sig. De beviljade ansökningarna omfattar 2714 anslutningar av permanenthushåll samt ett antal företag och fritidshus.

Vid beslutstillfället prioriterade Länsstyrelsen Skåne bland 22 projekt som hade kommit in med ansökningar mellan 26 november 2014 och 15 december 2017. Tillsammans hade de en sökt stödsumma på drygt 442 miljoner kronor. I prioriteringen mellan ansökningarna utgick Länsstyrelsen Skåne i första hand från beräknad anslutningsgrad, och i andra hand från antal möjliga anslutningar i de aktuella områdena. Landsbygdsprogrammets övergripande mål är ett stort antal anslutningar i förhållande till investerade medel.

Totalt har Länsstyrelsen Skåne under tre beslutstillfällen investerat drygt 310 miljoner kronor ur landsbygdsprogrammet till skånsk bredbandsutbyggnad. Ett fjärde beslutstillfälle kommer att meddelas så snart datum och budget är fastställda.

– Glädjande är att marknadsaktörerna har fått upp ögonen för den skånska landsbygden. En marknadsaktör har i det offentliga samrådet meddelat att den, utan stöd, kommer att bygga ut fibernät i ett antal ansökningsområden. Från Länsstyrelsens sida kan vi därmed koncentrera stödet till andra områden. Enligt regelverket får Sverige bara bevilja stöd i områden där det saknas aktörer som kan bygga ut bredbandsnätet på kommersiell grund, säger Kerstin Rietz.

Fakta
Enligt Länsstyrelsen Skåne beviljas följande projekt stöd:

1.Osby Visseltofta-Osbys landsbygd, IP-Only Networks AB: 25 211 868 kronor

2.Osby 2, Loshult, Hökön, Böglarehult, Traneboda, IP-Only Networks AB: 22 135 993 kronor

3.Matteröd, Matteröd Fiber Ekonomisk Förening: 7 972 470 kronor

4.Farstorp, Farstorp Fiber Ekonomisk Förening: 12 750 000 kronor

5.Norra Ullstorp med omnejd, Tomelilla kommun: 7 283 223 kronor

6.Projekt 1 Öppet stadsnät Kristianstads landsbygd, Djurröd med omnejd, C4 Elnät AB: 13 667 443 kronor

7.Ystads landsbygd ÖSY-UO3, Ystad Energi AB: 11 226 581 kronor

8.Rödde, Teleservice Bredband Skåne AB: 9 472 599 kronor

9.Landskrona Landsbygd, Landskrona Energi AB: 7 497 920 kronor

Annons