Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 19 2018
Senaste Nytt

Norge bygger en gigantisk fartygstunnel

Fartygstunneln har varit en önskedröm i flera årtionden för sjöfarten, näringslivet. Foto: Norska Kystverket
Fartygstunneln har varit en önskedröm i flera årtionden för sjöfarten, näringslivet. Foto: Norska Kystverket
Tunnelingången norrifrån. Foto: Norska Kystverket
Tunnelingången norrifrån. Foto: Norska Kystverket
Tunneln kommer att bli 1,7 kilometer lång, 26,5 meter bred, 37 meter hög och 12 meter djup. Foto: Norska Kystverket
Tunneln kommer att bli 1,7 kilometer lång, 26,5 meter bred, 37 meter hög och 12 meter djup. Foto: Norska Kystverket
Publicerad av
Markku Björkman - 15 mar 2017

Nu ser det ut som om Norge kommer att bygga en fartygstunnel genom Stadhalvön. Den norska regeringen beslutade nyligen att satsa minst en miljard norska kronor på projektet i den nationella transportplanen. Det finns dock andra instanser som tror att tunneln kommer att kosta en bra bit över två miljarder norska kronor.

Den 6 mars 2017 publicerade projektets intresseorganisation Skiptunnel.no, ett länge väntat pressmeddelande på sin hemsida med ordalydelsen: - Høgre, Framstegspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er samde om å starte bygginga av Stad skipstunnel i 1:a periode av Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029.

Fartygstunneln ska byggas alltså under nationella transportplanens första period under åren 2018 – 2029. Det finns dock en del olösta frågor och instanser som hittills har bromsat projektets genomförande.

I framtiden kan Hurtigruten och andra stora fartyg undvika en farlig sträcka när Norge nu ska bygga en gigantisk fartygstunnel. Den norska regeringens beslut innebär att en gammal vision för sjöfarten ser ut att bli verklighet.

Havsströmmarna och jättevågorna utanför Stadhalvön på Norges västligaste udde är ökända. I dessa vatten förliser fartyg än i dag och förr drog man hellre båtarna över land för att slippa det farliga havet.

Tunneln har varit en önskedröm i flera årtionden för sjöfarten, näringslivet och de boende kring halvön och den har utretts 18 gånger. Därför var det många som tvivlade på att det var sant när beskedet kom att regeringen nu sagt ja till planerna.

Tunneln kommer att bli 1,7 kilometer lång, 26,5 meter bred, 37 meter hög och 12 meter djup. Den ska bli stor nog att rymma både lastfartyg och Hurtigrutens passagerarfartyg.

Byggstart kan enligt senaste uppgifter bli tidigast 2019. Enligt denna tidtabell skulle fartygstunneln kunna bli färdig kring 2023. Det finns dock en del olösta frågor och instanser som ännu fördröjer projektets genomförande.

Men blir tunneln verklighet är det världens första i sitt slag, en tunnel som inte bara ger snabbare och säkrare fartygstrafik utan också kan bli en attraktion i sig själv.

Tunnel finansieras av transportministeriet, men än så länge har det beslutas bara en del av de medel som behövs för den första byggperioden fram till 2023.

Projektansvariga och norska förbundet Kystrederierna anser att det är viktigt att fartygstunneln finansieras helt inom ramen av den Nationella Transportplanens första fyra år.

Fartygstunneln anses ha potential att både minska riskerna för de farligaste havsträckorna längs den norska kusten och samtidigt kunna bidra till ekonomisk tillväxt och miljöförbättringar.

Tunnelprojektets förespråkare anser att fartygstunneln kommer avsevärt att minska olyckor av Norges mest utsatta havsregion. Navigering utanför Stad är ytterst svårt, även i bra väder, samtidigt som det är ett av klimatiskt mest utsatta områdena i Norge med upp till 100 stormdagar under året.

I en tid då klimatförändringarna kommer att leda till mer extremt väder finns det ett akut behov att minska risken för fartyg som passerar Stad. Sedan det 2: a världskriget, har det förekommit ett antal förlisningar i området och totalt har 34 personer drunknat under extrema väderförhållanden.

Fartygstunneln beräknas bidra till mer förutsägbarhet för företag i området vilket i sin tur, säger initiativtagarna, kommer i sin tur uppmuntra till ökade investeringar, som sedan alstrar nya jobb.

Västra Norge har drabbats särskilt hårt av krisen inom offshoreindustrin. Investeringar i fartygstunneln ses av industrin i området som en investering i framtidens ekonomiska tillväxt och för hållbara arbetsplatser för regionen.

Annons

Annons

Annons