Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 21 2018
Senaste Nytt

NCC får vägorder från Trafikverket

Foto: NCC
Foto: NCC
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 13 mar 2017

Trafikverket har tilldelat NCC uppdraget att bygga en ny sträckning av väg 51 mellan Svennevad och Kvarntorpskorset i Närke för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Nu startar projekteringen och vägen planeras stå klar i oktober 2019. Ordern är värd 152 miljoner kronor.

– Vi ser fram emot att tillsammans med NCC ersätta en del av gamla 51:an med en ny säkrare och bredare väg med en högre hastighetsbegränsning, säger Jonas Danielsson, projektledare på Trafikverket. I och med att den gamla vägen går att använda som vanligt under byggtiden kommer trafiken störas minimalt.

Idag är vägens standard bitvis låg med få möjligheter till säkra omkörningar och en hastighetsbegränsning på mestadels 70 km/tim. Den nya förbättrade vägen blir mötesfri, en så kallad 2+1-väg med mitträcke, för en hastighet av 100 km/tim. Vägen förses också med viltstängsel för att ytterligare öka säkerheten.

Den nya vägsträckningen är drygt 13 kilometer och kommer att gå väster om nuvarande väg 51 utanför Pålsboda. När vägen står klar innebär det mindre trafik genom samhället än idag. Den gamla vägen blir kvar parallellt med nya väg 51.

Projektet omfattar även en ny vägbro över dubbelspåren på stambanan. Bron byggs enligt konceptet NCC Montagebro, en beprövad standardiserad bro som minskar byggtiden, ger en säkrare arbetsmiljö och minimerar trafikstörningar på stambanan.

– NCC har lång erfarenhet av att bygga säkra vägar och vi är stolta över förtroendet från Trafikverket att förbättra framkomligheten på väg 51, säger Niclas Larsson, produktionschef på NCC.

 

Annons

Annons

Annons