Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 27 2018
Senaste Nytt

”Nybilsförsäljningen slår rekord och allt fler tar körkort”

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 09 mar 2017

De allra flesta storstadsbor vill ha tillgång till bil och upplever problem med parkering, visar en ny undersökning, genomförd av Demoskop bland 1 200 respondenter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det rapporterar Motorbranschens RIksförbund, MRF, i ett pressutskick.

Undersökningen, som är utförd på uppdrag av BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund, Motormännen och Kungliga Automobil Klubben, visar att tre av fyra storstadsbor har tillgång till bil och anser att det är viktigt att planera för bilar i nya områden. De flesta tycker att framkomligheten är hygglig i staden, men att parkering är ett bekymmer. Egen parkering och parkering i garage kommer på första plats, i andra hand parkerar man på gatan. I Stockholm finns högst betalningsvilja för parkering, särskilt egen plats i garage. Samtidigt tycker en stor majoritet att städernas boendeparkeringsavgifter är orimligt höga. 

Vi företräder aktörer på en bilmarknad som går på högvarv när svenskarna efterfrågar bil som aldrig förr. Å andra sidan möter vi ofta beslutsfattare som talar om växande parkeringsproblem och ohållbara trafikökningar, när det snarare handlar om en planering som inte riktigt hänger med i den verklighet vi redan sett under flera år.

-Nybilsförsäljningen slår rekord och allt fler tar körkort. Bilen ger frihet och fler hushåll skaffar både två och tre bilar för att få ihop sitt livspussel. Uppkopplade och alltmer självkörande fordon innebär en möjlighet att effektivisera och knyta ihop mobilitet på ett annat sätt än tidigare, men svensken vill ha bil även i framtiden och samhället behöver planera för det, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Vår kontakt med verkligheten på bilmarknaden och en vidare analys säger oss att efterfrågan på bilresor, liksom på vägtransporterna i stort, bara kommer att öka. Även i storstäderna, även om bilinnehavet per capita skulle plana ut (vilket det inte har gjort de senaste åren), så blir bilarna fler då befolkningen ökar. Kraven på bättre väginfrastruktur och investeringar för ett större teknikskifte kommer parallellt att bli allt större. Parkeringen i storstäderna behövs, men den kan moderniseras. Det är viktigt att se möjligheterna med ny teknik och planera utifrån den verkliga efterfrågan på egen mobilitet.

-Tyvärr stoppar alltför många kommuner huvudet i sanden. I debatten talas det om att prioritera ned bilen i planeringen, när det egentligen är en levande och tillgänglig stadskärna man vill ha. För att åstadkomma det behövs ofta bättre biltillgänglighet, kanske mer parkering, men på ett smartare sätt, som frigör ytor och ger bättre miljö i staden, säger Tommy Letzén, vd för Motorbranschens riksförbund.

Annons

-Continentals vision av framtidens lagerhallar, som kommer att vara helt automatiserade, sammankopplade och flexibelt anpassade efter kundernas behov. I enskilda fall använder man redan automatiserade industrifordon, intelligenta truckar och autonoma transportrobotar. Foto: Continental AG
-Continentals vision av framtidens lagerhallar, som kommer att vara helt automatiserade, sammankopplade och flexibelt anpassade efter kundernas behov. I enskilda fall använder man redan automatiserade industrifordon, intelligenta truckar och autonoma transportrobotar. Foto: Continental AG

Hannovermässan: Smarta paketcentraler, transportrobotar och sensorer i däck

"Continental - digital mångsysslare"

På världens största industrimässa fokuserade teknikföretaget Continental på de utmaningar som väntar...