Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 19 2018
Senaste Nytt

Regeringen öppnar upp för tyngre vägtransporter 

Nu har regeringen beslutat om propositionen Godstrafikfrågor. Propositionen innehåller förslag om att delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. 74 tons lastbilar innebär att varje lastbil får med sig en ökad mängd gods och på så sätt kan utsläppen per tonkilometer minska. Det framgår av ett pressmeddelande från regeringskansliet.   

foto: Scania
foto: Scania
Publicerad av
Christer Wiik - 16 feb 2017

Tyngre lastbilar på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart ändå inte är möjligt är en del i regeringens politik för mer klimatsmarta transporter. Regeringens mål är att en ökad andel godstrasporter ska gå med järnväg och sjöfart. 74 tons lastbilar är ett viktigt komplement för exempelvis timmertransporter för skogsindustrin och tunga fjärrtransporter där transport med tåg och sjöfart inte är möjligt.

–74 tons lastbilar innebär fördelar både för jobb och klimat. Jobben gynnas genom att industrins godstransporter effektiviseras samtidigt som konkurrenskraften för svenska åkerier stärks. Tyngre lastbilar är en del i regeringens arbete för att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsländer, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Godspropositionen innebär att en lag om ny bärighetsklass för väg, BK 4, träder i kraft den 1 juli 2017. Trafiken med 74 tons lastbilar väntas kunna starta i början av 2018. Trafikverket kommer avgöra vilka vägar som är lämpliga utifrån de principer regeringen fastställt.

De vägar som öppnas för 74 tons lastbilar ska hålla för den tyngre vikten. Transportstyrelsen kommer att ta fram tekniska krav för de nya tyngre fordonen.

För att en ökad andel gods ska gå med järnväg och sjöfart har regeringen genomfört en rad åtgärder för att främja godstransporter med järnväg och sjöfart. Framförallt en omfattande ökning av anslaget till järnvägsunderhåll och införandet av en förmånligare beskattning av svenska fartyg, så kallad tonnageskatt.

Schysta villkor i åkeribranschen är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen har infört en sanktionsavgift vid överträdelse av EU:s cabotageregler samt infört så kallad klampning. Polisen har även fått ökade anslag för att kontrollera lastbilstrafiken. Transportstyrelsen presenterar i maj ett omfattande yrkestrafikuppdrag med bland annat en översyn av beställaransvaret. Under 2017 väntas det så kallade väginitiativet om regler för lastbilstrafiken förhandlas i EU. Regerinen har redan börjat en dialog med andra länder i EU om väginitiativet.

Annons

Annons

Annons