Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 24 2018
Senaste Nytt

900 miljoner kronor till investeringar i nordisk infrastruktur

Det första långsiktiga kapitaltillskottet genom tiderna i en lokal investeringsplattform i Sverige

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 16 feb 2017

Europeiska investeringsbanken (EIB) har skrivit under en överenskommelse om 900 miljoner kronor för att stödja investeringar i lokal infrastruktur i de nordiska länderna genom investeringsplattformen ”Infranode I”. Satsningen kan genomföras tack vare stöd från den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) som är en central pelare i den Europeiska kommissionens invetseringsplan för Europa.

– Nordisk infrastruktur släpar efter när det gäller investeringar och har begränsade finansieringsmöjligheter. Många av dessa projekt är relativt små, vilket gör det svårt för Europeiska investeringsbanken att ge dem direkt stöd. Det är också tack vare EFSI-garantin som vi kunnat göra det första långsiktiga kapitaltillskottet genom tiderna i en lokal investeringsplattform i Sverige, säger Jan Vapaavuori, vice ordförande för EIB.

– Investeringsplanen spelar en viktig roll och bidrar till investeringar i infrastruktur över hela Europa. Tack vare den här överenskommelsen kan de nordiska länderna dra ännu mer nytta av detta. Europa behöver investeringar - de ger en skjuts till tillväxten och skapar jobb, säger EUs handelskommissionär Cecilia Malmström.

Infranode kommer att ta itu med de bristfälliga investeringarna inom det här området genom att i första hand rikta in sig på, små och medelstora infrastrukturföretag i Norden. Fokus kommer att ligga på förnybar energi, samt infrastrukturprojekt inom transportsektorn och den sociala sektorn. 

– Vi är mycket glada över stödet från institutionella investerare som EIB, Folksam och KPA Pension. Det finns en klyfta mellan behovet av infrastruktur och den offentliga sektorns förmåga att investera“, säger Christian Doglia, en av Infranodes grundare och partner. ”Med vår drygt tjugo år långa investeringshorisont vill vi utjämna gapet att få långsiktiga investerare och den offentliga sektorn att arbeta mot ett gemensamt mål, säger Philip Ajina, en annan av Infranodes grundare och partner.

 

Annons