Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, feb, 19 2018
Senaste Nytt

Nu tas järnvägsplaner fram för Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en planerad ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. I samband med det pågående utredningsarbetet för projektets delsträckor har WSP fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram två järnvägsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för den del som ska gå genom Robertsfors kommun. Arbetet pågår till oktober 2019. Det skriver WSP i ett pressmeddelande.

I WSPs uppdrag ingår att ta fram två järnvägsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Foto: WSP
I WSPs uppdrag ingår att ta fram två järnvägsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Foto: WSP
Publicerad av
Christer Wiik - 16 feb 2017

Norrbotniabanan, med en total järnvägssträcka på 27 mil mellan Umeå och Luleå, ska i första hand förstärka godstrafiken i landet, men också möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. Uppdraget som WSP vunnit omfattar en sträcka på ca 42 km och är den del som går igenom Robertsfors kommun, från Djäkneboda i söder till Ytterbyn i norr. Enligt Trafikverkets beräkningar ger överflyttning av transporter till Norrbotniabanan från lastbil, bil, båt, buss och flyg en minskning koldioxidutsläpp med cirka 80 000 ton per år.

– Det här är ett angeläget uppdrag som kommer att vara positivt inte bara för den regionala utvecklingen utan för hela Sverige. Med en ny järnväg mellan Umeå och Luleå skapas en hållbar samhällsutveckling på sikt. WSPs globala järnvägskompetens kommer väl till pass och kommer att gagna projektet på många sätt, säger Jan-Erik Hörnfeldt, uppdragsledare, WSP.

 

Annons

Annons