Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 24 2018
Senaste Nytt

Sveriges fordonsflotta på väg mot fossilt oberoende

Foto: Mike Bird
Foto: Mike Bird
Publicerad av
Redaktionen - 13 feb 2017

Vid årsskiftet 2016/2017 var 1 av 20 lätta fordon (lastbilar och personbilar) ett fossilt oberoende fordon, skriver föreningen Miljöfordon Syd.

När det gäller andelen miljöbilar, där även fossilbränsleberoende bilar med låg förbrukning ingår, är andelen idag 14 procent.

I Sverige finns sedan den 31 dec 2016 5,3 miljoner, påställda, lätta fordon. Av dessa uppfyller 14 procent eller 740 000 fordon kraven för att räknas som miljöbil medan 6 procent eller 305 000 kan räkna som fossilt oberoende, enligt märkning i Transportstyrelsens register.

Annons