Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 19 2018
Senaste Nytt

”Konkurrensen snedvrids med hjälp av våra skattepengar”

”Vi förväntar oss inte att bli utsatta för konkurrens med hjälp av våra skattepengar” Det säger Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening upprört, efter att det bland annat i Göteborgs-Tidningen framkommit att Göteborgs kommuns bilverkstad även tar emot privata bilar, långt under marknadspris. För dem som är släkt med rätt personer i bolaget, alltså.

 

Foto: SFVF
Foto: SFVF
Publicerad av
Christer Wiik - 13 feb 2017

- Om den kommunala verkstaden ges en fördel vid upphandlingar kan det vara straffbart om de bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Då blir våra verkstäder utslagna och kanske tvingas lägga ner sin verksamhet. Därutöver bedrivs service och reparation av bilar som tillhör släkt och vänner för våra skattepengar., säger Bo Ericsson. 

– Vi i fordonsbranschen konkurrensutsätts dagligen och det sker på marknadsmässiga villkor. Vi som branschförening arbetar 100 procent med verkstadsfrågor för att fordonsbranschen ska ha rätt förutsättningar och att konkurrens ska ske på lika villkor. Inte har vi förväntat oss att kommuner ska använda våra skattepengar för att konkurrera med oss. Sådant här okunnigt beteende bland styrande kommunalpolitiker gör mig oerhört irriterad, säger Bo Ericsson.

- Vi som branschföreträdare arbetar nu fram en ny branschstandard (Godkänd Bilverkstad) tillsammans med Motormännen, MRF och Konsumentverket för att höja statusen och kvaliteten på bilverkstäder.

Verkstäder utmanas av att allt färre söker sig till vår bransch, trots att ungdomskullarna ökar. Detta leder till att lönenivåerna skjuter i höjden. Dessutom pågår det en teknisk utveckling av aldrig skådat slag, som medför kraftigt höjda utbildningskostnader.

- Vi på SFVF tillhandahåller lektioner i Praktisk Verkstad (det vill säga tekniklektioner) för att informera Konsumentvägledare, ledamöter, domare och beredningsjurister i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Hallå Konsument, Konsumentverket, Studie och yrkesvägledare, Kommunalpolitiker, elever och föräldrar under öppna hus i gymnasieskolan, bilföretag och så vidare.

Fordonsbranschen är otroligt kul och spännande samt har utvecklande arbeten med goda förtjänstmöjligheter och karriärvägar, tack vare den tekniska utvecklingen.

– Utvecklingen går mot färre och färre service- och reparationstimmar, vilket också leder till en ökad konkurrens. Kampen om kunden ökar rejält för varje år som går och detta märks först på större orter. Orsakerna är flera, men en tungt vägande anledning är att vi tar bort (skrotar) cirka 250 000 äldre bilar per år med stort service- och reparationsbehov. Det säljs drygt 300 000 nya bilar per år med avsevärt färre service- och reparationstimmar. Detta sker i kombination med stora tekniska förändringar och ökade kostnader. I detta läge går en kommun in och konkurrerar med oss för våra pengar. Det är inte så konstigt att jag blir upprörd, säger Bo Ericsson.

Annons

Annons

Annons