Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 26 2018
Senaste Nytt

Etapp av E22 har vunnit laga kraft

Motorvägsutbyggnaden på E22 mellan Sätaröd och Vä har kommit ännu ett steg närmre en planerad byggnation efter att vägplanen vunnit laga kraft. Det skriver Trafikverket på projektets webbsida.

E22 vid Gamleby. Foto: Wikipedia/Olle TR
E22 vid Gamleby. Foto: Wikipedia/Olle TR
Publicerad av
Christer Wiik - 13 feb 2017

Vägplanen fastställdes i augusti 2016 och beslutet överklagades. Detta har nu prövats av regeringen och den 2 februari vann vägplanen laga kraft. Trafikverket kan efter beslutet fortsätta arbetet med att ta fram handlingar för att handla upp en entreprenör. Dessa handlingar väntas bli klara i maj 2017 för att kunna börja bygga årsskiftet 2017/2018.

Trafikverket planerar att bygga om E22 så att den går norr om tätorten Tollarp. Trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp blir då mindre, vilket förbättrar boendesituationen och ökar framkomligheten.

I Sverige börjar E22 i Trelleborg och går tvärs igenom Skåne och Blekinge upp till Norrköping. Vägen går förbi bland annat Malmö, Lund, Kristianstad, Sölvesborg, Karlshamn, Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Sträckan i Sverige är 56 mil lång.

E22 är i dag hårt trafikerad och olycksdrabbad. Det ligger fastigheter nära vägen och de som bor där störs av bullret från trafiken. Genom att bygga om E22 till motorväg och mötesfri väg blir vägen säkrare och miljön bättre för dem som bor utmed vägen. Utbyggnaden bidrar också till att utveckla näringslivet och öka rörligheten på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen.
Källa: Trafikverket

Annons