Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 26 2018
Senaste Nytt

VTI kartlägger sjö- och luftfartens kostnader

Regeringen har gett VTI fortsatt uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om sjö- och luftfartens samhällsekonomiska kostnader. Det skriver VTI i ett pressmeddelande. 

 

Foto: VTI
Foto: VTI
Publicerad av
Christer Wiik - 13 feb 2017

Regeringsbeslutet till VTI är en fortsättning på ett tidigare uppdrag (N2015/533/TS). Uppdraget omfattar fortsättningsvis alla trafikslag i de delar där behovet finns, men fokus ligger inom sjö- och luftfart. VTI-forskarna ska uppdatera kunskapsunderlag och ta fram siffror för bland annat kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. Uppdraget ska även inkludera en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna, inklusive konsekvenser för klimat och miljö, av att internalisera de externa kostnaderna.

– Rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver fortsatt arbete. Kontinuerlig forskning och data behövs för att grundligt belysa transporternas samhällsekonomiska kostnader, säger infrastrukturminister Anna Johansson.
VTI ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 november 2017 och slutredovisa den 1 november 2018.

Annons